BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Anomalie w modelu CAPM wynikające z cech fundamentalnych spółek
CAPM Anomalies as a Result of the Firm Characteristic
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 245-253, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Model wyceny aktywów kapitałowych, Premia za ryzyko, Rynek kapitałowy, Analiza zdarzeń
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Risk premium, Capital market, Event study
Note
streszcz., summ..
Abstract
Model CAPM jest jednym z bardziej znanych modeli wyjaśniających wielkość premii za ryzyko zaangażowania kapitału. Testy tego modelu, przeprowadzone na rozwiniętych rynkach kapitałowych, wskazują na jego liczne niedoskonałości. Część z nieprawidłowości wskazań tego modelu związana jest z posiadaniem przez spółkę określonych cech fundamentalnych, takich jak przykładowo wielkość spółki, relacja wartości rynkowej do księgowej. W niniejszych badaniach testowano, czy anomalie w CAPM stwierdzone dotychczas, potwierdzają się również dla Polski. Badania przeprowadzono dla spółek notowanych na GPW w Warszawie w okresie 2007-2010, wykorzystując metodę analizy zdarzeń jako metodę identyfikacji anomalii. Uzyskane wyniki potwierdziły istnienie na polskim rynku kapitałowym zniekształceń poziomu oczekiwanych stóp zwrotu wskazywanych modelem CAPM. Takie rezultaty są zgodne z wnioskami płynącymi z badań przeprowadzonych dla rynków rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

Capital Asset Pricing Model is one of the most popular models applied to explain the risk premium for capital employment. The model has been tested for developed capital markets with conclusions that emphasized many of its imperfections. Some of these imperfections are connected with firm characteristics, such as company size or its book-to-market ratio. The aim of the research is to test whether the anomalies of CAPM that have been pointed out so far are also true for Poland. The author concentrates on companies listed on the Warsaw Stock Exchange during 2007-2010. The event study is applied to identify the anomalies. The results reveal that expected returns approximated by CAPM are contaminated during the evaluation process. It is in line with conclusions of the previous research for developed countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ahern K.R.: Sample Selection and Event Study Estimation, "Journal of Empirical Finance" 2009, Vol. 16, s. 466-482.
  2. Brown S.J., Warner J.B.: Measuring Security Price Performance, "Journal of Financial Economics" 1980, Vol. 8, s. 205-258.
  3. Brown S.J., Warner J.B.: Using Daily Stock Returns - the Case of Event Studies, "Journal of Financial Economics" 1985, Vol. 14, s. 3-31.
  4. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C.: The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997.
  5. Gurgul H.: Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. Kothari S.P., Warner J.B.: Econometrics of Event Studies, [w:] Handbook of Corporate Finance. Empirical Corporate Finance, Vol. 1, red. B.E. Eckbo, Elsevier/North-Holland, Amsterdam 2008.
  7. Lintner J.: The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, "Review of Economics and Statistics" 1965.
  8. Sharpe W.: Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium, "Journal of Finance" 1964.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu