BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdka Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Title
Procesy demograficzne a trendy cenowe na rynku akcji
Demographic Processes and Stock Prices Trends
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 277-285, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Koniunktura giełdowa, Rynek kapitałowy, Demografia, Ceny akcji
Stock market outlook, Capital market, Demography, Shares prices
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule omówiono podstawy teorii upatrującej przyczyn zmian na rynkach cen akcji w procesach demograficznych oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych uzasadniających to podejście. Jego odniesienie do warunków polskich wskazuje, iż długoterminowe perspektywy kształtowania się trendu cen akcji na rynku polskim nie są optymistycznie ze względu na przewidywane w naszym kraju zmiany demograficzne. Dotyczy to jednak także wielu innych wysokorozwiniętych Procesy demograficzne a trendy cenowe na rynku akcji 285 krajów. Omawiane podejście ciągle jednak nie jest powszechnie akceptowane i spopularyzowane w kręgach teoretyków oraz praktyków, w związku z czym postuluje się prowadzenie nad nim dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

In the paper we discuss the theory explaining changes in asset pricing on capital markets by demographic processes and show research confirming that theory. Its application to Polish conditions leads to pessimistic forecast of price trends on the Polish stock market caused by the aging Polish population. The prospects for other developed countries are pessimistic as well. The theory is still not commonly accepted as a basic tool for explanation of capital market trends and it needs further research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abel A.: Will Bequests Attenuate the Predicted Meltdown in Stock Prices When Baby Boomers Retire?, "Review of Economics and Statistics" 2001, 83 (4).
  2. Abel A.: The Effects of a Baby Boom on Stock Prices and Capital Accumulation in the Presence of Social Security, "Econometrica" 2003, 71 (2).
  3. Bakshi G., Chen Z.: Baby Boom, Population Aging and Capital Markets, "Journal of Business" 1994, No. 67 (2).
  4. Bodie Z., Kane A., Marcus A.: Essentials of Investments, McGraw-Hill/Irwin, New York 2010.
  5. Brooks R.: Asset-Market Effects of the Baby Boom and Social-Security Reform, "American Economic Association Papers and Proceedings" 2002, 92 (2).
  6. Liu Z., Spiegel L.: Boomer Retirement, Headwings for U.S. Equity Markets, FRBSF "Economic Letter" 2011, No. 26.
  7. Piński A.: Gwiazdowski: rząd nas okłamał, system emerytalny się zawali, "Wprost Przeciwnie" z 13.01.2013 r.
  8. Population Projections 2010-2060: EU27 Population is Expected to Peak by Around 2040. One Person in Eight Aged 80 or More in 2080, "Eurostat News Release" 8 June 2011, 80/2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu