BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzeniowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Misterek Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Preferencje przedsiębiorców w zakresie wyboru instrumentów finansowania innowacji
Entrepreneurs' Preferences in the Selection of Innovations' Financing Sources And Instruments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 309-317, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Preferencje, Instrumenty finansowe, Źródła finansowania, Innowacje, Finansowanie przedsiębiorstwa
Preferences, Financial instruments, Source of financing, Innovations, Financing enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono dobór i ocenę źródeł finansowania innowacji przez podmioty działające na terenie województwa lubelskiego. Zauważono, że struktura źródeł finansowania innowacji w tym regionie jest zbliżona do tej, jaka dominuje w Polsce. Niestety na tle krajów wysoko rozwiniętych jest ona niekorzystna i nie sprzyja szybkiemu postępowi gospodarki. Jest to tym poważniejszy problem, że Polska zajmuje jedno z gorszych miejsc w rankingach innowacyjności w Europie. Większość badanych przedsiębiorców pozytywnie ocenia wykorzystane źródła finansowania i deklaruje ponowne ich wykorzystanie w razie realizacji kolejnych działań innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents sources and instruments of selection and evaluation of innovations' financing sources taken by entities operating in the Lublin voivodeship. It was noticed that the structure of financing innovation sources in this region is close to that which prevails in Poland. Unfortunately compared with the developed countries it is unfavourable and does not encourage fast progress of the economy. The problem is even more serious in light of Poland being ranked low in terms of innovation in Europe. The majority of surveyed entrepreneurs positively evaluates sources of finances used and declares to reuse them while executing future innovative activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. yyagari M., Demirguc-Kunt A., Maksimovic V.: Firm Innovation in Emerging Markets: The Roles of Governance and Finance, "Journal of Financial and Quantitative Analysis University of Washington", Seattle, Dec. 2011, Vol. 46, No. 6.
  2. Baldwin, J.R.: Innovation: The Key to Success in Small Firms "Statistics Canada Working Paper", February 1995, 76, SSRN: http://ssrn.com/abstract=4300, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4300.
  3. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012.
  5. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, "Informacje i opracowania statystyczne", GUS, Warszawa 2011.
  6. Innovation Union Scoreboard 2011, Research and Innovation Union scoreboard, PRO INNO Europe, EU 2012.
  7. Policy Options and Instruments for Financing Innovation: A Practical Guide to Early-Stage Financing, United Nations Economic Commission for Europe, New York and Geneva, 2009.
  8. Regional Innovation Scoreboard 2012, European Union 2012.
  9. SMEs' Access to Finance Survey 2011 Analytical Report, EC and ECB, 7.12.2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu