BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Jacek (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Asymmetries in the Relationship between Enterprises and Financial Institutions
Asymetrie w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 371-377, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Asymetria informacji, Struktura kapitału, Źródła finansowania, Pokusa nadużycia
Information asymmetry, Capital structure, Source of financing, Moral hazard
Note
streszcz., summ..
Abstract
Instytucje finansowe działają w bardzo konkurencyjnym środowisku. Zarówno w na rynkach finansowych, jak i biorąc pod uwagę gospodarkę globalną, można podkreślić wysoki poziom konkurencyjności. Można przypuszczać, że bez zaangażowania skomplikowanych narzędzi oraz technik utrzymania klienta i planowania strategicznego, instytucjom finansowym mogłoby grozić wyparcie przez globalne korporacje. Mimo że odgrywają ważną rolę, poszczególne instytucje są zaangażowane w przejmowanie kontroli na poszczególnych rynkach. Osiąga się to poprzez tworzenie asymetrii w relacjach z klientami. Niesymetryczny stosunek instytucji finansowych daje uprawnienia do podejmowania decyzji, odzwierciedlając poziom planowanej rentowności. Instytucje finansowe również tworzą metody, jakimi mogą monopolizować posiadane informacje o przedsiębiorstwach z którymi współpracują. (skrócony abstrakt oryginalny)

Financial institutions are operating in a very competitive environment under which financial institution is built. Both within the financial markets and the global economy is very competitive and without elaborate means of customer retention techniques and strategic planning, financial institutions risk being edged out by superior corporations. Although they play important roles, individual institutions have to gain control of their markets. This is achieved by creating asymmetries in their relationship with clients. Asymmetric relationship gives financial institutions the power to make decisions that reflects future profitability. Using lock-in costs on its clients ensures they have assured market for a longer time. Financial institutions also create a way in which they can monopolize the information they have about the firm firms they are transacting with. To obtain information, they have to create a way in which they are superior to their clients. For instance, insurance firms can introduce a simpler way for firms to pay their premiums and in doing so they have controlled the way the company relates to it. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bebczuk, R.N.: Asymmetric Information in Financial Markets: Introduction and Applications, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
  2. Campbel, T.S., Kracaw, W.A.: Information Production, Market Signalling, and the Theory of Financial Intermediation, "The Journal of Finance" 35/1980.
  3. Duchin, R., Ozbas, O., Sensoy, B.A.: Costly external finance, corporate investment, and the subprime mortgage credit crisis, "Journal of Financial Economics" 2010, Vol. 97, Iss. 3.
  4. Healy, P.M, Palepu, K.G.: Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, "Journal of Accounting and Economics" 2001, Vol. 31, Iss. 1-3.
  5. Heaton, J.B.: Managerial Optimism and Corporate Finance, "Financial Management" 2002, Vol. 31, No. 2.
  6. Houston, J., James, C.: Bank Information Monopolies and the Mix of Private and Public Debt Claims, "The Journal of Finance" 51/1996.
  7. Myers, S.C.: The Capital Structure Puzzle, "The Journal of Finance" 39/1984.
  8. Sharpe S.A.: Asymmetric Information, Bank Lending, and Implicit Contracts: A Stylized Model of Customer Relationships, "The Journal of Finance" 45/1990.
  9. Thadden, von E.L.: Asymmetric information, bank lending and implicit contracts: the winner's curse, "Finance Research Letters" 2004, Vol. 1, Iss. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu