BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Dorota (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Decyzje inwestycyjne gospodarstw domowych na rynku finansowym w okresie kryzysu a bezpieczeństwo na tym rynku
Investment Decisions of Households on Financial Market in Time of Crisis and Safety on this Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 379-388, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Nadzór nad rynkiem finansowym, Rynki finansowe, Instrumenty finansowe, Decyzje inwestycyjne, Gospodarstwa domowe
Financial market supervision, Financial markets, Financial instruments, Investment decisions, Households
Note
streszcz., summ..
Abstract
Instytucje rynku finansowego kontrolowane są przez KNF, co sprawia, że gospodarstwa domowe mogą czuć się na nim bezpiecznie. Decyzje inwestycyjne tych podmiotów zależą jednak od koniunktury gospodarczej. W okresie wzrostu lokują swoje środki w bardziej ryzykowne instrumenty, a w okresie kryzysu przenoszą je do tych bezpiecznych. (abstrakt oryginalny)

Financial market institutions are controlled by the FSC, which means that households can feel safe on it. The investment decisions of these entities, however, depend on the economic situation. During economic growth they invest in riskier instruments and during crisis in safer ones.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Kwartalny, "Rynek ubezpieczeń" 4/2010, KNF, Warszawa 2011.
 2. Indywidualne konta emerytalne w 2010 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, kwiecień 2011.
 3. Indywidualne konta emerytalne w I połowie 2011 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, wrzesień 2011.
 4. Ostrowska D.: Kapitał międzynarodowy a funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2011.
 5. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 roku, NBP, Warszawa 2008.
 6. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 roku, NBP, Warszawa 2008.
 7. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 roku, NBP, Warszawa 2010.
 8. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 roku, NBP, Warszawa 2011.
 9. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 roku, NBP, Warszawa 2011.
 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku O indywidualnych kontach emerytalnych (DzU 2004, nr  116, poz. 1205, z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku O pracowniczych programach emerytalnych (DzU nr 116 poz. 1207, z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku O funduszach inwestycyjnych (DzU 2004, nr 146 poz. 1546).
 13. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. O nadzorze nad rynkiem finansowym (DzU nr 157, poz. 1119).
 14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. O usługach płatniczych (DzU 2011, nr 199, poz. 1175).
 15. www.knf.gov.pl/Images/kary_KNF_wg_naruszen_10_01_2012_tcm75-25457.pdf.
 16. www.knf.gov.pl/Images/1_PPE_przeglad_rynku_2006_tcm75-9255.xls.
 17. www.knf.gov.pl/Images/1_PPE_przeglad_rynku_2006_tcm75- 9255.xls
 18. www.knf.gov.pl/Images/1_PPE_przeglad_rynku_08_tcm75-12147.xls.
 19. www.knf.gov.pl/Images/PPE_przeglad_rynku_10_tcm75-28915.xls .
 20. www.knf.gov.pl/Images/Oprac_IKE_2006_tcm75-7543.pdf. www.knf.gov.pl/Images/IKE_XII_2008 _tcm75-10208.pdf.
 21. www.generali.pl/klienci-biznesowi/ub-grupowe/ppe/?r,product,tabId=1967.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu