BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Dorota (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Rola banków w działalności pozostałych w Polsce
Role of Banks in the Activities of Other Polish Financial Market Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 389-397, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Bankowość, Rynek kapitałowy, Rynek ubezpieczeniowy, System emerytalny
Banking, Capital market, Insurance market, Pension schemes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Banki odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym Polski. Podstawową działalnością tych instytucji nadal pozostaje rola depozytowo-kredytowa. Jednak są obecne także w pozostałych segmentach rynku finansowego i pełnią tam np. rolę pośrednika w sprzedaży instrumentów finansowych na rynku kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Ich działalność przyczynia się w różnym stopniu do dalszego rozwoju wszystkich segmentów rynku finansowego. (abstrakt oryginalny)

Banks play a key role in the development of the Polish economy. The core role of these institutions remains the role of deposit and lending institution. However, they are present in other segments of the financial market and play the role of intermediary in the sale of financial instruments on the capital, insurance and pension markets. Their activity contributes in varying degrees to the further development of all segments of the financial market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Indywidualne konta emerytalne w 2010 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
  2. Ostrowska D.: Kapitał międzynarodowy a funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2011.
  3. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011.
  4. www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_ubezpieczeniowego/Dzial_I_ ubezpieczenia/zaklady_ubezpieczen_siedziba.html.
  5. www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_ubezpieczeniowego/Dzial_II_ pozostale_ubezpieczenia/zaklad_ubezpieczen_z_siedziba_w_polsce.html.
  6. www.knf.gov.pl/Images/1_Przeglad_rynku_ubezp_2006_tcm75-9186.xls (1.12.2011).
  7. www.knf.gov.pl/Image/V_Sprawozdanie_stat_2007_tcm75-9230.xls (1.12.2011).
  8. www.knf.gov.pl/Images/V.%20Sprawozdanie_stat_2008_k_tcm75-12134.xls (1.12.2011).
  9. www.knf.gov.pl/Images/V_Sprawozdanie_stat_2009_tcm75-24148.xls (1.12.2011).
  10. www.knf.gov.pl/Images/V_Sprawozdanie_stat_2010_tcm75-27919.xls (1.12.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu