BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauka Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Śmieja Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji - badania empiryczne wśród emitentów z branży developerskiej w Polsce
Using Debt Covenants of Put Options Embedded in Bonds - an Empirical Research Among Bond Issuers From Real Estate Development Industry in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 399-409, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Obligacje, Emisja obligacji, Rynek kapitałowy
Bonds, Bonds issuing, Capital market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Emisja obligacji jest jednym ze sposobów finansowania działalności, który w ostatnich latach zyskuje coraz większe zastosowanie. W artykule sprawdzono, które zmienne i w jaki sposób wpływają na liczbę kowenantów, ustalanych w warunkach emisji obligacji deweloperów. Badania pozwoliły wskazać upływ czasu jako parametr, który ma największy i najistotniejszy wpływ na rosnącą liczbę kowenantów w ofertach obligacji, co, zdaniem autorów, wynika z procesu standaryzacji, wzrostu świadomości ryzyka i znajomości rynku wśród inwestorów oraz doświadczeń samych emitentów. (abstrakt oryginalny)

Raising capital through bond issuance plays a more and more important role in the financing of companies. In the article authors have analysed which variables determine the number of covenants proposed by bonds issuers and how those variables affect the final number of covenants placed in emission. The research shows that time passage has the strongest and the most relevant impact on covenants, providing standardization of issue parameters, growth of risk awareness, market knowledge among investors and experience of issuers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ch.T. Bathala, O.D. Bowlin, W.P. Dukes: Use of debt covenants in small firms, "Journal of Entrepreneurial Finance" 2006, No. 11 (2).
  2. Bradley M., Roberts M.: The structure and pricing of corporate debt covenants, Working paper, Duke University, 2004, http://ssrn.com/abstract=585882.
  3. Day J., Taylor P.: The Role of Debt Contracts in UK Corporate Governance, "Journal of Management and Governance" 1998, No. 2.
  4. Dichev I.D., Skinner D.J.: Large-Sample Evidence on the Debt Covenant Hypothesis, "Journal of Accounting Research" 2002, No. 40 (4).
  5. Iskandar-Datta M.E., Emery D.R.: An Empirical Investigation of the Role of Indenture Provisions in Determining Bond Ratings, "Journal of Banking and Finance" 1994, No. 18.
  6. John K., Kalay A.: Costly Contracting and Optimal Payout Constraints, "Journal of Finance" 1982, No. 37.
  7. Kalay A.: Stockholder-Bondholder Conflict and Dividend Constraints, "Journal of Financial Economics" 1982, No. 10.
  8. Myers S.C.: Determinants of corporate borrowing, "Journal of Financial Economics" 1977, No. 5.
  9. Smith C.: A Perspective on Accounting-Based Debt Covenant Violations, "The Accounting Review" 1993, No. 68 (2).
  10. Smith C.W., Warner Jr., J.B.: On financial contracting. An analysis of bond covenants, "Journal of Financial Economics" 1979, No. 7.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu