BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Grzegorz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie obligacji sekurytyzacyjnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
The Importance of Securitization Bonds in Corporate Financial Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 411-418, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Obligacje, Sekurytyzacja aktywów, Zarządzanie finansami
Bonds, Asset securitisation, Financial management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł porusza problematykę wykorzystania obligacji sekurytyzacyjnych w aspekcie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W pierwszej części artykułu dokonano wyodrębnienia analizowanego pojęcia na tle ogólnej teorii obligacji oraz przeprowadzono charakterystykę procesu emisyjnego tych instrumentów. Następnie zidentyfikowano potencjalne korzyści, wynikające z zastosowania obligacji sekurytyzacyjnych w procesie finansowania przedsiębiorstwa oraz sformułowano wnioski końcowe. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of the use of securitization bonds in terms of corporate financial management. The first part of the paper analyses the concept of the securitization bonds and characterizes the process of issuance of this kind of financial instrument. In the second part, the potential benefits of the application of securitization bonds in the process of financing a company are identified and conclusions are formulated.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bankowość korporacyjna, red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2012.
  2. Kropiwnicki J.: Ustawa o obligacjach. Komentarz, LexisNexis Polska sp. z o.o., Warszawa 2010.
  3. Pyka I.: Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego, Difin, Warszawa 2012.
  4. Reksa Ł.: Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt" 2004, nr 2.
  5. Reska Ł.: Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2007.
  6. Ustawa z dn. 29 czerwca 1995r. o obligacjach, DzU 2001, nr 120, poz. 1300 z późn. zm.
  7. Uwarunkowania rynkowe mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, T. Łuczka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 588, Szczecin 2010.
  8. Waszkiewicz A.: Ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
  9. Współczesna bankowość korporacyjna, red. A. Szelągowska, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu