BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więckowska Marcelina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Stan i perspektywy rozwoju rynku obligacji klimatycznych
State and Prospects of Development Climate Bonds Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 455-465, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Obligacje klimatyczne, Obligacje, Ryzyko pogodowe, Zmiany klimatyczne, Gospodarka niskoemisyjna
Climate bond, Bonds, Weather risk, Climate change, Low-carbon economy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Stymulacja inwestycji sektora prywatnego poprzez rozwój rynku obligacji jest jedną z możliwości zwiększenia przepływów kapitału na sfinansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do budowy gospodarki niskoemisyjnej. Odpowiednie bodźce regulacje, prośrodowiskowe programy rządowe czy standaryzacja i certyfikacja rynku, to tylko niektóre działania mogące przyczynić się do jego wzrostu. Artykuł wskazuje także na czynniki rozwoju obligacji klimatycznych, determinowane zarówno stroną popytową, jak i podażową tego rynku. Ponadto, zostały przybliżone pierwsze szacunki odnośnie wielkości i struktury rynku obligacji klimatycznych. (abstrakt oryginalny)

Climate bonds issues are important sources for financing a low-carbon economy. Article presents the role of multilateral institutions (usually development banks), governments and local authorities, and also private companies in the development of the climate bonds market. Moreover, the publication indicates barriers and incentives which influence the size of financing green investment by private capital.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziawgo L.: Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony środowiska naturalnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.
 2. Dziawgo L.: Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa 2010.
 3. Della Croce R., Kaminker C., Stewart F.: The role of pension funds in financing green growth initiatives, OECD Working Paper on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 10, OECD Publishing, Paris 2011.
 4. Kaminker C., Steward F.: The Role of Institutional Investors in Financing Clean Energy, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 23, OECD Publishing, 2012.
 5. Richardson B.J.: Sovereign Wealth Funds and the Quest for Sustainability: Insights from Norway and New Zealand, "Nordic Journal of Commercial Law", 2011.
 6. Robins N., Knight Z.: Bonds and climate change: the state of the market in 2012, HSBC Global Research, May 2012.
 7. 2011 Global Investor Statement on Climate Change, www.iigcc.org/iigcc-investor- statement.
 8. Climate Bond Initiative, Climate Bond Standard, version 1.0 - prototype. November 2011.
 9. Doom J., Buhayar N.: Buffett Plans More Solar Bonds After Oversubscribed Deal, Bloomberg, artykuł z dnia 1.03.2012 r., www.bloomberg.com/news/2012-02-29/buffett-plans-more-solarbonds- after-oversubscribed-topaz-deal.html.
 10. EPOS II Climate Awareness Bond - nature will show its gratitude, EBI, May 2007, www.eibclimatebond. eu/includes/EIB%20Climate%20Awareness%20Bond%20Brochure_No%20Distributor_ UK.pdf.
 11. Głowacki M.: Feed-in tariff w Polsce? OK - ale dlaczego tak późno?, 2010, www.ochronaklimatu. com/attachments/205_Feed-in%20tariff%20w%20Polsce.pdf.
 12. http://en.nikkoam.com/files/english_press_releases/2010/release_101119_e.pdf, relacja prasowa z dnia 19.11.2010 r.
 13. Kidney S.: Green Sukuk Working Group launched to support finance for climate change investment projects, Climate Bonds Initiative, artykuł z dnia 5.03.2012 r., http://climatebonds.net/2012/03/ green-sukuk-working-group-launched-to-support-finance-for-climate-change- investmentprojects.
 14. Rosenthal E.: Investment Funds Push an Environmental Agenda, "The New York Times", z dnia 37.11.2008 r., www.nytimes.com/2008/11/28/business/28green.html?_r=2&.
 15. SunPower Signs Loan Agreements to Finance 44-MW Solar Power Plants in Italy, http:// us.sunpowercorp.com/about/newsroom/press-releases/?relID=64884
 16. The Climate Bonds Initiative, http://standards.climatebonds.net.
 17. UNEP FI, Principles for Sustainable Insurance, www.unepfi.org/psi.
 18. World Bank Surpasses 50th Green Bond Issuance Milestone, relacja prasowa z dnia 23.10.2012 r., http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/50thGreenBondIssuanceMilestone.html.
 19. World Economic Forum, Green Investing 2010. Policy Mechanisms to Bridge the Financing Gap, January 2010.
 20. Yee A.: Dubai targets a green sukuk, "The National", artykuł z dnia 25.12.2011 r., www.thenational. ae/thenationalconversation/industry-insights/finance/dubai-targets-a-green-sukuk.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu