BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Małgorzata (Narodowy Bank Polski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Arterioskleroza systemu bankowego
Atherosclerosis of the Banking System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 475-483, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Kredyt
Financial crisis, Credit
Note
streszcz., summ..
Company
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstract
W opracowaniu wskazano na główne przyczyny współczesnego kryzysu i jego wpływ na akcję kredytową. Równocześnie omówione zostały doraźne i długoterminowe działania mające na celu zniwelowanie skutków kryzysu, w tym przedsięwzięcia wdrożone przez EBC. Ponadto ważną część rozważań stanowi wskazanie istotnych obszarów zmian z punktu widzenia zwiększenia stabilności systemu bankowego i gospodarek w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The author points out the main causes of the current crisis and its impact on lending. Ad hoc and long-term measures aimed at leveling the effects of the crisis, including those implemented by the ECB, are discussed. In addition, identifying the areas of changes important for enhancing the stability of the banking system and of economies in the future is an important part of the author's deliberations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Koleśnik J: Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
  2. Zaleska M: SIFIs - nierozwiązywalny problem?, [w:] Eseje o stabilności finansowej, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012.
  3. Zaleska M: Unia bankowa - koncepcja i wyzwania, [w:] Unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2013.
  4. Zaleska M: Bankowość cienia, "Rzeczpospolita" z 1 sierpnia 2012.
  5. Zaleska M: Duży bank - duży kłopot, "Rzeczpospolita" z 9 maja 2012.
  6. Zaleska M: Niemodna upadłość banków, "Rzeczpospolita" z 13 czerwca 2012.
  7. Zaleska M: Szara bankowość, "Gazeta Bankowa" 2012, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu