BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Bariery i ograniczenia związane z procesem zmian dokonywanych w systemach informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych w Polsce, Niemczech i na Białorusi w świetle badań empirycznych
Barriers and Restrictions Related to Changes Made In Information Systems of Logistics Companies in Poland, Germany and Belarus Based on Empirical Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 527-535, rys., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Logistyka, Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa
Logistics, Accounting, Financial reporting
Note
streszcz., summ..
Country
Białoruś, Niemcy
Belarus, Germany
Abstract
Artykuł prezentuje wybrane problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw branży logistycznej. Analizie poddano bariery i ograniczenia związane z procesem zmian dokonywanych w systemach informacyjnych przedsiębiorstw. Zmiany te dotyczą stosowanych narzędzi rachunkowości. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych na próbie przedsiębiorców z Polski, Niemiec i Białorusi. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected problems connected to the functioning of logistics enterprises. The article analyzes the barriers and constraints associated with the changes made to enterprise information systems. These changes relate to the accounting tools used. This paper presents the results of empirical studies conducted on a sample of Polish, German and Belarussian entrepreneurs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Salerno A., Brock L.: The Change Cycle, Berrett-Coehler Inc., San Francisco 2008.
  2. Cawsey T.F., Deszca G., Ingols E.: Organizational Change. An Action - Oriented Toolkit, Sage Publication Inc., Los Angeles, London, Washington, Singapore, New Delhi 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu