BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foremna-Pilarska Monika (Politechnika Koszalińska)
Title
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach oparte na budżetach cząstkowych
Financial Planning in Enterprises, Based on Sectional Budgets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 537-544, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Planowanie finansowe, Budżet przedsiębiorstwa, Budżetowanie
Financial planning, Budgets of enterprises, Budgeting
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule omówiono planowanie finansowe. Wskazano jego istotę, jak i założenia do ogólnego modelu planowania finansowego oraz pewne obszary działalności przedsiębiorstwa, do których ma zastosowanie planowanie. Autorka zaproponowała wykorzystanie budżetów jako narzędzia optymalizującego planowanie finansowe. Omówiła poszczególne budżety cząstkowe operacyjne i finansowe oraz wskazała na ich powiązanie z planowaniem finansowym. W artykule wskazano również problemy planowania finansowego i bariery w zastosowaniu budżetowania do wsparcia tegoż planowania. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses financial planning. It presents its essence together with guidelines for the general financial planning model as well as certain areas of business operations which planning refers to. The Author proposed to use budgets as tools to optimize financial planning. She discussed the individual operating and financial sectional budgets. She indicated their relation to financial planning. Furthermore, the article covers the problems of financial planning and barriers concerning the use of budgeting to support this planning.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  2. Fess P.E., Warren C.S.: Accounting Principles, South - Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio 1987.
  3. Foremna-Pilarska M.: Budżetowanie i controlling w podmiotach gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007.
  4. Kopiński J.A., Sahinguvu W.: O komputerowej symulacji planu finansowego przedsiębiorstwa, Materiały Konferencyjne nt. Komputerowe systemy wielodostępne, ART., Bydgoszcz 1997.
  5. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 1999.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, tekst jed., DzU 2009, nr 151, poz. 1223 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu