BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gad Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Cechy jakościowe informacji zawartych w raporcie biznesowym w świetle potrzeb informacyjnych dawców biznesowych
The Quality Characteristics of Information Included in Business Report in the View of Capital Providers' Needs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 545-555, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Raportowanie, Raporty gospodarcze, Potrzeby informacyjne, Cechy jakościowe
Reporting, Economic reports, Information needs, Quality characteristics
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie cech jakościowych, które powinny spełniać współczesne raporty biznesowe. Analiza taka wydaje się istotna, gdyż zazwyczaj cechy jakościowe odnosi się do sprawozdań finansowych, pomijając fakt, że takie same cechy muszą spełniać raporty biznesowe. W artykule przedstawiono również dwa wzorce raportów biznesowych, pierwszy opracowany w Stanach Zjednoczonych, drugi natomiast w Europie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify the quality characteristics which modern business reports should have. This analysis appears to be important because usually quality characteristics are referred to financial statement, disregarding the fact that business reports should also have those characteristics. The article also presents two models of business reports, first created in the United States, the other in Europe.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Comprehensive Business Reporting Model. Financial Reporting for Investors, CFA Institute - Centre for Financial Market Integrity, July 2007.
 2. Burnos K., Szychta A.: Kierunki zamierzonej modernizacji Czwartej Dyrektywy UE, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 50 (106), SKwP, Warszawa 2009.
 3. Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements, IASC, London 1990.
 4. Gad J.: Propozycja nowej formuły sprawozdania (komentarza) zarządu, [w:] E. Walińska, P. Czajor, Gad J.: Wybrane zmiany w regulacjach międzynarodowych i krajowych rachunkowości - już obowiązujące i propozycje na przyszłość. Meritum. Aneks. Rachunkowość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 5. Gad J.: Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 6. ICGN Statement and Guidance on Non-financial Business Reporting, International Corporate Governance Network, London 2009.
 7. Improving Business Reporting - A Customer Focus, AICPA, New York 1994.
 8. Management Commentary. A Framework for Presentation, IASB, December 2010.
 9. Principles for Effective Business Reporting Processes. International Good Practice Guidance, IFAC, 2013.
 10. Raghunandan M., Ramgulam N., Buckmire Ch., Raghunandn-Mohammed K.: The Reed to build Sustainable Value-Added Reports: Seeking out Ways to Enhance the Report's Managerial Accounting Information, "International Journal of Business and Social Science" 2012, Vol. 3, No. 10.
 11. The Conceptual Framework for Financial Reporting, IASB, September 2010.
 12. The needs of users of financial information. A user survey, Pro-Active Accounting Activities in Europe, The Conseil National de la Comptabilité and EFRAG, May 2009.
 13. Walińska E., Gad J.: Cele, podstawowe założenia oraz cechy jakościowe sprawozdań finansowych, [w:] E. Walińska, A. Wencel, A. Jurewicz, J. Gad: Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 14. Walińska E.: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu