BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Problemy wyboru efektywnych decyzji w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
Problems of Effective Decision-Making in Corporate Finance Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 595-605, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Wynik finansowy, Modele ekonomiczne, Analiza finansowa
Financial management, Financial performance, Economic models, Financial analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Efektywne decyzje w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw prowadzą w konsekwencji w kierunku wzrostu ich wartości. Stają się one podstawą do uzyskiwania wysokiej kondycji finansowej przedsiębiorstw. Płynność finansowa przedsiębiorstw zależy od umiejętności zarządzania posiadanymi zasobami. Szczególnie efektywność kapitałów własnych i obcych, urealniona posiadaną płynnością finansową, jest miarą oceny zarządzania finansami w długim i krótkim okresie czasu. (abstrakt oryginalny)

Effective decisions in financial management of companies consequently lead to an increase in their value. They become the basis of the high level financial health of companies. Liquidity management depends on the ability of resources management. A measure of financial management in the long and short term is, in particular, the effectiveness of equity and foreign capital realized in liquidity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
  2. Haber L.: Management - zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1993.
  3. Krajewski M.: Problemy efektywnego zarządzania majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Gdański 1998.
  4. Krajewski M.: Kierunki zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, "Controlling i  Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 5.
  5. Krajewski M.: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, Oddk, Gdańsk 2008.
  6. Kruczalak K.: Prawo handlowe. Zarys wykładu, PWN, Warszawa 1994.
  7. Ross S., Westerfield R.W, Jordan B.D.: Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu