BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyński Zbigniew (Politechnika Łódzka)
Title
Analiza wartości dodanej jako narzędzie redukcji kosztów procesów produkcyjnych
Value Analysis as a Tool for Cost Reduction of Production Processes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 617-630, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Analiza wartości dodanej, Rachunkowość zarządcza, Redukcja kosztów, Zarządzanie procesowe
Value added analysis, Management accounting, Costs reduction, Processing management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł prezentuje analizę wartości dodanej procesów i działań w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo, jako ważne narzędzie redukcji kosztów. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę oraz cele analizy wartości dodanej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Następnie omówiono system wartościowania działań i procesów na kreujące i niekreujące wartość dodaną dla przedsiębiorstwa. Ostatnia część artykułu obejmuje studium przypadku, które wyjaśnia metodykę implementacji analizy wartości dodanej na poziomie działań w celu eliminowania z nich zużycia zbędnych zasobów, co w konsekwencji prowadzi do znacznej redukcji kosztów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis of the value-added processes and activities in a process-managed enterprise as an important tool to reduce costs. The first part of the article portrays the essence and objectives of value-added analysis as a management tool. Then discusses the system of evaluation of company activities and processes as value-added and non-value-added. The last part of the article includes a case study that explains the methodology of the implementation of value-added analysis at the level of activities to eliminate the unnecessary use of the resources, which in turn leads to a significant costs reduction.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszewski J.: Analiza wartości w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
 2. Bera P., Nevo D., Wand Y.: Special theme of research in information systems analysis and design - unraveling knowledge requirements through business process analysis, "Communications of the Association for Information Systems" 2005, Vol. 16.
 3. Beischel M.E.: Improving Production with Process Value Analysis, "Journal of Accountancy" 1990, September.
 4. Berlinera C., Brimsona J.A.: Cost Management for Today's Advanced Manufacturing, Harvard Business School Press 1988.
 5. Celejewski O.: Analiza wartości w przemyśle budowlanym, Arkady, Warszawa 1974.
 6. Crum L.W.: Analiza wartości. Poszukiwanie optymalnej wartości, PWE, Warszawa 1973.
 7. Gabrusewicz W., Hamrol M., Kurtys E., Sobolewski H.: Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 8. Harrington Y.J.: Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitiveness, McGraw-Hill, Inc., New York 1991.
 9. Ilczuk W.: Analiza wartości. Sposób na postęp, PWE, Warszawa 1979.
 10. Kaplan R., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 11. Kasiewicz S.: Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa 2002.
 12. Miles L.D.: Techniques of Value of Analysis and Value Engineering, McGraw-Hill, New York 1961.
 13. Miles L.D.: Value Engineering, wartananalyse, die practische Methode zur Kostensenkung, Verlag, Modern Industrie, Munchen 1964.
 14. Ostrenga M.R., Ozan R.T., McIlhattan R.D., Harwood M.D.: The Ernst&Young Guide To Total Cost Management, John Wiley & Sons 1992.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu