BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ludwiczak Bogdan (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Wykorzystanie modelu Millera-Orra w zarządzaniu płynnością banku
The Miller-Orr Model Applied to the Bank Liquidity Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 631-638, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Bankowość, Zarządzanie płynnością finansową, Zarządzanie ryzykiem, Model Millera-Orra
Banking, Liquidity management, Risk management, Millera-Orra model
Note
streszcz., summ..
Abstract
Praca dotyczy wykorzystania modelu Millera-Orra do zarządzania ryzykiem płynności banku. Chodzi o ustalanie optymalnego poziomu środków gotówkowych w aktywach płynnych. Rozważania ogólne zostały zilustrowane na przykładzie wybranego banku. (abstrakt oryginalny)

The work involves the use of the Miller-Orr model as a tool in liquidity bank management. It refers to the optimal level of liquid assets. General considerations are illustrated in a case study.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hałaj G.: Przegląd metod badania płynności banków, "Bank i Kredyt" 2008, nr 7.
 2. Ludwiczak B.: Ocena wybranych metod pomiaru stabilności bazy depozytowej, [w:] Rola Informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. Z. Zieliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2010.
 3. Metodyka BION, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 4. Miller M.H., Orr D.: A Model of the Demand for Money by Firms, "Quarterly Journal of Economics" 1966, (80).
 5. Nowak A.K.: Ryzyko struktury bilansu, [w:] Zarządzanie ryzykiem bankowym, red. M. Iwanicz- Drozdowska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
 6. Podręcznik inspekcji na miejscu. Płynność, NBP, Warszawa 2007.
 7. Rekomendacja P, dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków, GINB, Warszawa 2002,
 8. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. Śpiewak T.: Organizacja zarządzania środkami pieniężnymi z wykorzystaniem metody Mertona Millera i Daniela Orra, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 48, Wrocław 2009.
 10. Uchwała nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. - w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu