BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łęgowik-Świącik Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Title
Mechanizmy planowania finansowego w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa
Mechanisms of Finance Planning in Decision Processes of a Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 639-648, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Planowanie finansowe, Kontrola, Proces decyzyjny
Financial planning, Control, Decision proces
Note
streszcz., summ..
Abstract
Referat ma na celu prezentację mechanizmów planowania i ich weryfikację w praktyce. Obszarem badawczym są procesy tworzenia, składowania i wyczerpywania zapasów klinkieru, który jest podstawowym półproduktem do produkcji wszystkich rodzajów cementów. Przedsiębiorstwa sektora cementowego cechuje konieczność posiadania zapasów w celu zachowania ciągłości działalności produkcyjnej i sprzedaży. Optymalizacja gospodarki zapasami musi uwzględniać mechanizmy planowania finansowego w przedsiębiorstwie. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza porównawcza i analiza trendu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present planning mechanisms and verify them in practice. Processes of creation, store and depletion of clinker are the research area. Clinker is one of the key intermediates for the production of cement. Cement industry companies are characterized by the necessity of pos648 Sylwia Łęgowik-Świącik session of reserves to ensure continuity of production and sales. Inventory management optimization has to take into account the company's finance planning mechanisms. The research methods used in the article are benchmarking and trend analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2006.
 2. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 3. Chadwick L.: Rachunkowość zarządcza dla niewtajemniczonych, Placet, Warszawa 1997.
 4. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 5. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź 2001.
 7. Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008.
 8. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. Stoner J.F., Freeman R., Gilbert., D.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2000.
 10. Studoł. S.: Przedsiębiorstwo, podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
 11. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu