BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Durability of Access to Enterprise Financing during the Threat of Bankruptcy Period
Trwałość dostępu finansowania przedsiębiorstwa w okresie zagrożenia upadłością
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 669-676, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Bankructwo, Ryzyko, Płynność finansowa, Struktura kapitału, Instrumenty finansowe
Bankruptcy, Risk, Financial liquidity, Capital structure, Financial instruments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Nadmierne zdywersyfikowana współpraca z instytucjami finansowymi utrudnia osiągnięcie pożądanej, długoterminowej struktury finansowania. W połączeniu z ryzykiem upadku firmy, kapitałodawcy, nie będą skłonni finansować przedsiębiorstw w trudnej obarczonych ryzykiem niewypłacalności. To utrudnia tworzenie długoterminowej struktury finansowania, która mogłaby pomóc w rozwiązaniu problemów finansowych. W tym okresie dostęp do finansowania jest zwykle ograniczony ze względu na niewielkie zaufanie kredytodawców do przedsiębiorstwa. Wyzwaniem jest również zbudowanie struktury finansowania na okres niestabilności finansowej bez łamania dotychczasowych umów. Sytuację pogarsza również istnienie asymetrii w relacjach między przedsiębiorstwem a instytucjami finansowymi. Duża liczba banków i znaczna ilość instrumentów finansowych mogą oznaczać słabsze regulacje i łatwiejszy dostęp do funduszy dla przedsiębiorstw. To może zwiększyć ryzyko udzielania przez banki kredytu przedsiębiorstwom borykającym się z niewypłacalnością. (skrócony abstrakt oryginalny)

In times of financial distress, The access to financing options is usually limited due to little trust in the company by lenders. It is also a challenging task to develop a financing structure that will endure the whole duration of financial instability without breaking the various contracts relating to the financial support provided by various parties. The situation is also made worse by the existence of asymmetries in the relationships between the firm and the financial institutions which are normally characterized by over diversified cooperation between the two parties. Over-diversified cooperation with financial institutions nevertheless makes it even harder to achieve desired degree of long term financing structure. Coupled with the risk of company failure, various agents who could provide much needed capital will not be willing invest or lend to a risky company. This further makes it hard for companies to form a long term structure of financing that can help solve the financial distress. Considering bankruptcy and related issues within such a market, it becomes even harder for firms to secure funds in a less concentrated market.(short original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brealey, R.A., Myers, S.C., Myers, S.: Financing and risk Management, McGraw-Hill Professional 2003.
  2. Calcagnini, G., Saltari, E.: The Economics of Imperfect Markets: The Effects of Market Imperfections on Economic Decision-Making, Springer 2010.
  3. Claessens, S., Djankov, S., Mody, A.: Resolution of Corporate Distress: Evidence from East Asia's Financial Crisis, World Bank Publications 1999.
  4. Ferri, G., Kang, T.S., Kim, I.J.: The Value of Relationship Banking During Financial Crises: Evidence from the Republic of Korea, World Bank Publications 2001.
  5. Harker, P.T., Zenios, S.A.: Performance of Financial Institutions: Efficiency, Innovation, Regulation, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
  6. Paulet, E.: The Role of Banks in Monitoring Firms: The Case of the Crédit Mobilier, Routledge 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu