BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siedlecki Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Prognozowanie trudności finansowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody gradientowej
Forecasting Company's Financial Distress Using Gradient Method
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 677-687, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Prognozowanie ostrzegawcze, Metody taksonomiczne, Finanse przedsiębiorstwa
Warning forecasting, Taxonomic methods, Enterprise finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem prognozy ostrzegawczej jest sygnalizowanie "odpowiednio wczesne" niekorzystnych zmian w wybranych obszarach działalności gospodarczej, opisanych za pomocą szeregów czasowych. Do tworzenia prognoz ostrzegawczych w przedsiębiorstwie wykorzystuje się różnego rodzaju modele, które można podzielić na modele oparte na klasycznych wskaźnikach finansowych (np. modele dyskryminacyjne Altmana), modele wykorzystujące rynek kapitałowy (model opcyjny EDF) oraz modele eksperckie (modele punktowe). Większość z tych metod jest jednak bardziej przydatna dla otoczenia zewnętrznego niż dla zarządzających. W referacie przedstawiono wykorzystanie metody gradientowej, która wydaje się być ciekawą i skuteczną propozycją do prognozowania trudności finansowych oraz cyklu rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of warning forecast is to signal, "early enough", unfavorable changes in selected business activity areas, described by time series. Warning forecast is, by nature, a long-term forecast; its characteristic feature is the fact that it does not give values of forecasted variables but only warning against the possibility of unfavorable changes occurrence. The article presents the use of gradient method, which seems to be an interesting and effective proposition for forecasting financial difficulties.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argenti J.: Corporate collapse, the causes and symptoms, Mc Grow-Hill, London 1976.
 2. Barczak A.: Podstawy ekonometrii, PWE, Warszawa 2003.
 3. Bartosiewicz S., Nowak E.: Ekonometria, AE, Wrocław 1981.
 4. Blum M.: Failing Company Discriminant Analysis, "Journal of Accouting Reasearch", Spring 1974. Appetiti S.: Identifying unsound firms in Italy, "Journal of Banking and Finance" 1984, Vol. 8.
 5. Boritz J., Kennedy D.: Effectivess of neural network types for prediction of business failure, "Expert System Applying" 1995, Vol. 9.
 6. Damodaran A.: Estimating Risk Parameters, Stern School of Business, New York 2002.
 7. Grodinsky J.: Investments, część II, The Roland Press, New York 1953.
 8. Grzegorczyk W.: Decyzje finansowe przedsiębiorstw w cyklu życia produktu, Zeszyty Naukowe AE, Wrocław 2003.
 9. Odom M., Sharda R.: A neural network model for bankruptcy prediction, materiały konf., San Diego 1990.
 10. Altman E., Marco G., Varetto F.: Corporate distress diagnosis: Comparision using linear discriminant analysis and neural networks, "Journal of Banking" 1994, Vol. 18.
 11. Pluta W.: Strategiczne zarządzanie finansami, "Ekspert" 1998.
 12. Rink D., Swan J.: Product life cycle research: A Literature review, "Journal of Business Research" 1979, Vol. 40.
 13. Rutkowska J.: Wykorzystanie szeregów czasowych miernika syntetycznego we wczesnym rozpoznaniu zagrożenia kryzysem, materiały konferencyjne, Katowice 2002.
 14. Siedlecka U.: Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996.
 15. Siedlecki R.: Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 16. Siedlecki R.: Forecasting Company financial distress based on gradient measurement of development, prezentacja ISI, Paryż 2013.
 17. Siedlecki R.: Teorie struktury kapitału a cykl życia przedsiębiorstwa, UE, Wrocław 2012.
 18. Taffarel R.J.: Going, Going Gone - Four Factors which Predict, "Accoutancy", March 1977.
 19. Tamari M.: Financial ratios as a Mean of forecasting Bankruptcy, "Management International Review" 1966, Vol. 4.
 20. Theil H.: Zasady ekonometrii, PWE, Warszawa 1979.
 21. Zeliaś A.: Teoria prognozy, PWE, 1980.
 22. Zmijewski M.: Metodological Issuess Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models, "Journal of Accouting Research" 1984.
 23. Zurada J.M., Foster B.P., Ward T.J., Barker R.M.: Neural Networks Versus Logit Regression Models for predicting financial distress response variables, "Journal of Applied Business Research" 1998, Vol. 15.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu