BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Całusiński Mateusz (Kancelaria Radców Prawnych s.c. K. Przybysz, J. Orwat w Częstochowie)
Title
Przymusowa sprzedaż lokalu
Compulsory Sale of Flat
Source
Świat Nieruchomości, 2012, nr 3(81), s. 24-29, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Sprzedaż, Mieszkania, Wspólnoty mieszkaniowe
Sale, Dwellings, Housing cooperative
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest instytucja przymusowej sprzedaży lokalu w trybie przepisów ustawy o własności lokali. Na mocy art. 16 WłLokU wspólnocie mieszkaniowej przysługuje prawo zapoczątkowania postępowania sądowego, którego przedmiotem jest przymusowa sprzedaż lokalu, a w konsekwencji czego usunięcie kłopotliwego sąsiada z grona wspólnoty. Przed wprowadzeniem tej regulacji prawo własności lokalu nie było właściwie chronione, ponieważ 'kłopotliwy' sąsiad mógł w znacznym stopniu utrudniać korzystanie z nieruchomości pozostały mieszkańcom budynku wielorodzinnego, a ci byli bezsilni. (abstrakt oryginalny)

The main issue of this article is to describe legal institution of compulsory sale of flat under provisions of Flat Ownership Act. According to Art. 16 of this legal act, a housing association has the right to force undue owner to sell his/her flat under a court judgment. The housing association is created by all subjects who own residential units in a block of flats. Before the introduction of this act, owners' rights were not sufficiently protected by law because of their helplessness towards undue subject who would obstruct the use of property by other tenants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bończak-Kucharczyk E., Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa 2010.
  2. Dziczek R., Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, LexisNexis, Warszawa 2008, wyd. 4.
  3. Hrycków K., Licytacyjna sprzedaż lokalu w trybie przepisu art. 16 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali - uwagi krytyczne, Rej. 2000, Nr 1.
  4. Ignatowicz J., Komentarz do ustawy o własności lokali, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1995.
  5. Krzekotowska K., Eksmisja z lokali mieszkalnych, Studio Sto, Bielsko-Biała 1999.
  6. Nazar M., Własność lokali Podstawowe zagadnienia cywilnoprawne. Zbiór przepisów, Lubelskie Wydawnictwo prawnicze, Lublin 1995.
  7. Strzelczyk R., Turlej A., Własność lokali. Komentarz,C.H. Beck, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu