BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączyńska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Łamane obietnice jako syndrom nieładu instytucjonalnego
Breaking Promises as a Syndrome of Institutional Disorder
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 727-742, bibliogr. 38 poz.
Keyword
Ład społeczno-gospodarczy, Zaufanie społeczne, Kryzys społeczno-gospodarczy
Social-economic order, Social trust, Socio-economic crisis
Note
streszcz., summ..
Kornai Janos
Abstract
Tekst ten stanowi komentarz do artykułu Jánosa Kornaia pt. Breaking Promises. Hungarian Experience. Pomiędzy łamaniem obietnic a infrastrukturą instytucjonalną i kierunkami jej przemian istnieją sprzężenia zwrotne. W komentarzu tym autorka podejmuje próbę przedstawienia, wskazywanego przez Jánosa Kornaia, nasilania się zjawiska łamania obietnic jako następstwa globalnie naruszonej równowagi i związanego z tym globalnego nieładu instytucjonalnego, co zarazem wiąże się z dokonującym się w wyniku rewolucji informacyjnej przełomem cywilizacyjnym. (abstrakt oryginalny)

The presented article is a commentary on the working paper "Breaking Promises: Hungarian Experience" by Professor János Kornai. There are feedback loops between breaking promises, institutional infrastructure, and the directions of development of this infrastructure. In this commentary, the author presents the problem of promises breaking (discussed by János Kornai), which is escalating as a consequence of the disturbed global equilibrium and the related global institutional disorder. It is also linked to the civilizational breakthrough resulting from the information revolution.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 20 Years of Economic Reforms in Central and Eastern Europe, Pan-European University w Bratysławie, http://www.paneurouni.com/en/about-peu/news/20-years-economic-reforms-centraleastern- europe.html (8.02.2013).
 2. Amber Gold obracał złotem bez pozwolenia, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/amber- gold-obracal-zlotem-bez-pozwolenia,29448,1 (16.08.2012).
 3. Bakan J.: The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power, Free Press, New York 2004.
 4. Chesnais F.: Bezprawne Długi, Książka i Prasa, Warszawa 2012.
 5. Eucken W.: Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo: Poznańskie, Poznań 2005
 6. Eucken W.: Nationaloekonomie - Wozu?, Küpper, Godesberg 1947.
 7. Galbraith J.K.: Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, PTE, Warszawa 2011.
 8. Global Risks 2013, Eighth Edition, An Initiative of the Risk Response Network, World Economic Forum w Davos, http://reports.weforum.org/global-risks-2013/
 9. Davos Crib Sheet: Top Global Risks of 2013, G. Belsky: Be Afraid, Be Very Afraid, "Time Magazine" http://business.time.com/2013/01/23/davos-crib-sheet-top-global-risks-of-2013-be-afraid-bevery- afraid/ (23.01.2013).
 10. Goldberg M.D., Frydman R.: Ekonomia Wiedzy Niedoskonałej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 11. Gowin o Amber Gold: potrzebne reformy prawa i prokuratury http://m.onet.pl/wiadomosci,w43dp.
 12. http://wpolityce.pl/artykuly/34055-wierze-w-sprawiedliwosc-niczym-w-zloto-amber-gold-w-polscemozna- siedziec-za-50-zlotych-ale-za-50-milionow-nigdy.
 13. Kołodko G.: Wędrujący świat, Wyd. Pruszyński i spółka, Warszawa 2009.
 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483, art. 20.
 15. Kornai J.: Breaking Promises, www.kornai-janos.hu (luty 2013).
 16. Dwudziestolecie polskich przemian. Konserwatywna modernizacja, red. Pawł Kozłowski, INE PAN, Warszawa 2011.
 17. Kuklinski A.: In search of Gold New Paradigms (Selected papers 2001-2011); PTE, Warszawa 2013.
 18. Kukliński A.: Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki opartej na mądrości. Na spotkanie z enigmą XXI wieku, "Biuletyn PTE" 2011, nr 2, Warszawa.
 19. Europa quo vadis, red. A. Kukliński, J. Muszyński, G. Roman, J. Fiaszkiewicz, Lower Silesian Conference, Wocław 2010.
 20. Lebor A.: Wyznawcy - czyli o tym jak Bernard Madoff oszukał Amerykę na 65 mld. dolarów, Wydawnictwo: Muza SA, Warszawa 2011.
 21. Lucas R.: Why doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?, "American Economic Review" 1990, nr 80 (2), 92-96
 22. Schularick M.: The Lucas Paradox and the Quality of Institutions: Then and Now, www.jfki.fuberlin. de/faculty/economics/team/persons/schularick/Lucas_discussion_paper_FUB.pdf (21.02.2011).
 23. Maczyńska E.: Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, Zeszyty Naukowe PTE, 2011, nr 9.
 24. Mączyńska E.: Breaking promises as a syndrome of institutional disorder, publikowany w ramach konferencji pt. 20 Years of Economic Reforms in Central and Eastern Europe (8. 02.2013), zorganizowanej przez Pan-European University w Bratysławie;
 25. Mączyńska E.: Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości, "Biuletyn Ekonomiczny PTE" 2011, nr 2.
 26. Mirowski P., Plehwe D.: The Road From Mont Pelerin,: The Making of Neoliberalism, Harvard University Press, 2009.
 27. Pysz P.: Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej Waltera Euckena, "Ekonomista" 2007, nr 3.
 28. Pysz P.: Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 29. Relacja na żywo: czy powstanie komisja ws. Amber Gold? http://wiadomosci.wp.pl/kat,1018703, title,Relacja-na-zywo-czy-powstanie-komisja-ws-Amber-Gold,wid,14883868,wiadomosc. html?ticaid=1fffb (30.08.2012).
 30. Roubini N., Mihm S.: Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, The Penguin Press, 2010.
 31. Roubini N., Mihm S.: Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2011.
 32. Sztompka P.: Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005.
 33. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 34. Tapscott D., Williams A.D.: Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011.
 35. Thurow L.C.: Przyszłość kapitalizmu: Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.
 36. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dz.Urz. UE, C 310, t. 47, 16.12.2004 r., art. 3.
 37. www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Amber-Gold-Slabe-panstwo-zagubionych-obywateli-n61064.html.
 38. Zablokowane konto polskiej ambasady na Cyprze http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871, 13589343,Cypr__Zablokowane_konto_polskiej_ambasady___To_niezgodne.html (19.03.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu