BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mirowski Piotr (SPB Sp. z o.o.)
Title
Organizacja zarządzania finansami dużych związków gospodarczych prowadzących działalność deweloperską ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych nieruchomości
Organization of Financial Management in Large Real Estate Organizations, with Emphasis on Polish Investment Trust
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 743-751, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Fundusze inwestycyjne, Fundusze nieruchomości, Grupa kapitałowa, Deweloper
Financial management, Investment funds, Real estate funds, Capital group, Developer
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł omawia dwa charakterystyczne, obecnie stosowane modele zarządzania finansami dużych związków gospodarczych, prowadzących działalność deweloperską. Rolą artykułu jest również przybliżenie coraz powszechniej stosowanego wykorzystania funduszy inwestycyjnych w inwestowaniu i działalności na rynku przekształcania deweloperskiego nieruchomości gruntowych, z uwzględnieniem modelu organizacji zarządzania finansami w tego typu strukturach. Opracowanie wskazuje również na rolę i cele zarządzania finansami w dużych strukturach gospodarczych oraz na zagrożenia podatkowo-prawne, związane ze wspólnym prowadzeniem procesu zarządzania finansami. (abstrakt oryginalny)

The article discusses two characteristic models of financial management presently applied in large economic associations conducting property activity. The role of the article is to show the increasingly more common use of investment funds in investment and activity on the real estate market, including the model of financial management used in structures of this type. The study also shows the role and aims of financial management in large economics structures, and the tax and legal risks associated with the conduct of a joint financial management process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Damodaran A.: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
  2. Dąbrowski M., Kirejczyk K.: Inwestycje deweloperskie, Twigger, Warszawa 2001.
  3. Kędzierska-Klukowska J.: Project finance w inwestycjach deweloperskich, [w:] Finansowanie działalności deweloperskiej. Aspekty praktyczne, red. M. Bryx, Z. Krysiak, Związek Banków Polskich, Warszawa 2006.
  4. Inwestowanie na rynku nieruchomości, Poltext, Warszawa 2011.
  5. Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  6. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU 2004, nr 146, poz. 1546 z  późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu