BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różański Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Title
Współczesne finanse przedsiębiorstwa - niektóre niejasności i znaki zapytania
Modern Corporate Finance - Some Ambiguities and Question Marks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 765-774, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Struktura kapitału, Finanse przedsiębiorstwa, Efektywność inwestycji
Capital structure, Enterprise finance, Efficiency of investment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł zwraca uwagę na niektóre niejasności występujące w obszarach tematycznych związanych z problematyką współczesnych finansów: - struktury kapitałowej i kosztu kapitałowego, ‒ maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, ‒ metod oceny opłacalności inwestycji, ‒ implikacji związanych z pojęciem finansowania przedsiębiorstwa. Występowanie tych niejasności dowodzi, że potrzebne jest bardziej kompleksowe ujęcie tej problematyki. (abstrakt oryginalny)

The article points out some ambiguities that occur in the following subject fields related to the problems of modern finance: ‒ capital structure and capital cost, ‒ maximization of enterprise value, - methods of investment profitability, ‒ implications related with the idea of financing enterprises, The occurrence of these ambiguities proves the necessity of more comprehensive recognition in this area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielawska A.: Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 2. Brealy R., Myers S.: Principles of Corporate Finance, MC Graw Hill, New York 1984 i  dalsze wydania.
 3. Brigham E., Gapenski L.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 4. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.: Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, Paanpol, Poznań 1992.
 6. Iwin-Garysińska J., Adamczyk A.: Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 7. Kędzior M.: Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 8. Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Perridon L., Steiner M.: Finanzwirtschaft der Unternehmen, Verlag Franz Vahlen, München 1986.
 10. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menedżera i inwestora, Wig-Press, Warszawa 1999.
 11. Rogowski W.: Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 12. Skov N.: Finanse i zarządzanie, Placet, Warszawa 1991.
 13. Wiśniewski T., Byrka-Kita K.: Metody wyznaczania stopy dyskontowej na rynkach zagranicznych, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, AE Wrocław 2003.
 14. Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce", red. M. Zadora, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 89.
 15. Zarzecki D.: Szacowanie indeksu ryzyka na potrzeby wyceny przedsiębiorstw, [w:] Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Lublin 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu