BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Kontrola i zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwach tworzących grupy zakupowe
Control and Management of Receivables in Companies Creating Purchasing Groups
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 62, s. 775-783, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Należności, Finanse przedsiębiorstwa, Grupa zakupowa
Receivables, Enterprise finance, Purchasing group
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono, w jaki sposób przedsiębiorstwa działające w grupach zakupowych kontrolują i zarządzają należnościami. Przeprowadzono badania na 25 przedsiębiorstwach działających w grupie zakupowej z branży budowlanej. Następnie zaprezentowano, jakie korzyści osiągają przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania należnościami, działając wspólnie w grupie zakupowej oraz jakie są tego wady. (abstrakt oryginalny)

The paper presents how companies operating in purchasing groups control and manage receivables. A survey among 25 companies from the construction industry, operating in purchasing groups, was conducted. The article ends with the presentation of the benefits that the companies achieve in the field of receivables management and disadvantages of working together in a purchasing group.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A., Dąbrowski T.: Zarządzanie należnościami w warunkach recesji - zadanie działów finansowych i sprzedaży, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 2.
 2. Brealey R., Myers C.: Principles of Financial Managament, John Willey and Sons, New York 1985.
 3. Brigham E.F., Houston J.F.: Podstawy zarządzania finansami, t. 1, PWE, Warszawa 2005.
 4. Kostrubiec W.: Zarządzanie finansami, "Finansista" 2003, nr 11.
 5. Kowalczyk J.: Jak określić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy - metoda przyrostowa, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr 3(27).
 6. Kusak A.: Polityka w zakresie należności sposobem na poprawę zysków i płynności firmy, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr 15(39).
 7. Kusak A.: Właściwa pozycja kredytowa firmy sposobem na utrzymanie płynności finansowej, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr 17(41).
 8. Pluta W., Michalski G.: Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, Beck, Warszawa 2005.
 9. Rytko P.: Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2009.
 10. Scherr F.C: Modern Working Capital Management Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989.
 11. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 12. Zarządzanie majątkiem w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, red. J. Grzywacz, SGH, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu