BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klisiński Michał (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.), Szwaja Marcin (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.)
Title
Wybrane aspekty zarządzania klubem sportowym jako przedsiębiorstwem
The Some of Aspects the Sports Club Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 79-88, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zarządzanie, Klub sportowy, Zarządzanie sportem, Impreza sportowa, Struktura organizacyjna
Management, Sports club, Sport management, Sport events, Organisational structure
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł podejmuje problem zarządzania klubem sportowym jako przedsiębiorstwem. Autorzy koncentrują się na wybranych modelach zarządzania firmą sportową, pozwalających zwiększyć sprawność organizacyjną systemu. Jednym z wątków artykułu jest przedstawienie roli klubu sportowego jako przedsiębiorstwa widowiska sportowego, stanowiącego swoistą markę, pozwalającą osiągać wymierne korzyści ekonomiczne. Artykuł podejmuje również problem źródeł finansowania działalności sportowej i perspektyw rozwoju firmy sportowej w otoczeniu rynkowym. (abstrakt oryginalny)

Article addresses the problem of methods for managing a sports club as a business. The authors focus on select models, sports business management, allowing to increase the organizational efficiency of the system. One of the topics this article is to highlight the role of the sports club as a sporting spectacle the company, which is a kind of brand, which allows to achieve tangible economic benefits. The article is also the problem of financing sources of sports and sports business development prospects in the market environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Doktór K., Zarys socjologii zarządzania sportem, Warszawa 2005.
 2. Izydorczyk A., Marketing w systemie kultury fi zycznej, Warszawa 2000.
 3. Jaczynowski L., Jędruch S., Smoleń A., Kierunki transformacji statusów prawnych organizacji kultury fi zycznej, "Trening" 1993, nr 3.
 4. Klisiński J., Finanse i marketing w sporcie, Poznań 2009.
 5. Klisiński J., Marketing w sporcie, Warszawa 1994.
 6. Łasiński G., Sprawność zarządzania organizacją sportową, Wrocław 2003.
 7. Marciszewska B., Marketing usług rekreacyjno-sportowych, Warszawa 1997.
 8. Mazur J., Zarządzanie marketingiem, Warszawa 2001.
 9. Morawski M., Stosik A., Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menadżerów w sporcie, Wrocław 2009.
 10. Mręła K., Struktury organizacyjne: analiza wielowymiarowa, Warszawa 1983.
 11. Panfi l R., Efektywny coaching zespołów zadaniowych na przykładzie zespołów sportowych, Wrocław 2008.
 12. Payne A., Marketing usług, Warszawa 1997.
 13. Perechuda K., Teoria organizacji i zarządzania sportem, "Trening" 1995, nr 3.
 14. Perechuda K., Zarządzanie marketingiem w organizacji sportowej, Wrocław 2003.
 15. Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, Warszawa 2001.
 16. Pysiewicz W., Marketing sportowy, Poznań 2001.
 17. Ryba B., Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Warszawa 2000.
 18. Shank M.D., Sports marketing, New Jersey 2002.
 19. Smoleń A., O potrzebie controllingu w zarządzaniu sportem wyczynowym, w: Z. Dziubiński (red.), Społeczny wymiar sportu, Warszawa.
 20. Żyśko J., Procesy prywatyzacji kultury fi zycznej w Polsce po 1989 roku, "Roczniki Naukowe AWF w Warszawie" 1998, t. 37.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu