BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Funkcja uczenia i rozwoju a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Learning and Development and Management of Enterprise Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 89-100, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Uczenie się, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Coaching, Metody nauczania
Studying, Value Based Management (VBM), Coaching, Teaching method
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono strategiczną funkcję uczenia i rozwoju w kontekście zarządzania wartością. Główną część stanowi omówienie w ramach tej funkcji takich działań, jak trening, coaching i uczenie nieformalne. Przedstawiono model sprzężenia zwrotnego uczenia i rozwoju. W drugiej części artykułu zaprezentowano narzędzia, treść i korzyści uczenia i rozwoju. Autor koncentruje się na narzędziach uczenia (action learning, delegowanie), metodach oceny zdobytej wiedzy, umiejętności i postaw. (abstrakt oryginalny)

The article presents the strategic function of learning and development. The main part is an overview of activities under this function, such as training, coaching and informal learning. A Model of feedback learning and development was presented. The second part of the article presents the tools, content and benefits of learning and development. The author focuses on the tools of learning (action learning, delegation), methods of assessing knowledge, skills and attitudes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Athanassakos G., Value-based management, EVA and stock price performance in Canada, "Management Decision" 2007, Vol. 45, No. 9.
  2. Clifford J., Thorpe S., Workplace Learning and Development, Kogan Page Ltd., London, Philadelphia 2007.
  3. Coleman G., Ingram H., A new approach to benchmarking learning and development strategy, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2004, Vol. 16, No. 1.
  4. Cunnigham I., Viewpoint. The future of leaning and development, "Development and Learning in Organizations" 2008, Vol. 22, No. 6.
  5. Lin J., Hitchens S., Davenport O.T., Fast Learning: Aligning Learning and Development with Business Strategies, "Employment Relations Today" 2001, Vol. 28, No. 3.
  6. Reinheimer R.E., Creating New Value Through Learning and Development, "People and Strategy" 2010, Vol. 33, Iss. 3.
  7. Sadler-Smith E., Learning and Development for Managers, Perspectives from Research and Practice, Blackwell Publishing Ltd., Carlton 2006.
  8. Zuber-Skerritt O., A model for designing action learning and action research programs, "The Learning Orgnization" 2002, Vol. 9, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu