BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudny Włodzimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Tworzenie i podział wartości - nowe tendencje
Value Creation and Extraction - New Trends
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 259-280, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Sieci wartości, Tworzenie wartości, Teoria wartości, Łańcuch wartości, Business to Consumer (B2C), Rynek instytucjonalny
Value networks, Value creation, Value theory, Value chain, Business to Consumer (B2C), Business to Business (B2B)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wartość jest terminem wieloznacznym, co skutkuje ciągłym pojawianiem się nowych teorii wartości i nowych podejść do analizy źródeł i uwarunkowań tworzenia wartości przez podmioty gospodarcze. Łańcuchy oraz sieci to najczęściej, w ostatnich dekadach, pojawiające się w literaturze przedmiotu konceptualizacje konfiguracji, w jakich podmioty tworzące wartość wchodzą we wzajemne interakcje. W szczególności układom sieciowym - opartym na wymianie wiedzy i kompetencji przez uczestników sieci - przypisuje się większy potencjał kreowania wartości. W ostatnich latach rośnie znaczenie podejść akcentujących współtworzenie wartości w relacjach B2C oraz B2B. (abstrakt oryginalny)

The category of value has different meanings and is not easy to grasp in one definition. As a consequence, numerous theories and approaches have been developed over the recent decades. Value chains and value networks have come to prominence as most popular configurations of firms which interact during the process of value creation. In the increasingly complex and dynamic business environment, networks appear to be particularly conducive to the process of value creation. Recently, the concept of value co-creation in B2C and B2B relations is gaining in popularity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. Twigger, Warszawa 2002.
 2. Child J., Faulkner D., Tallman S., Cooperative strategy. Managing alliances, networks and joint ventures, Oxford University Press, Oxford 2005.
 3. Haich W., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Hellander N., Kukko M., A value-creating network analysis from software business. "International Journal of Management and Marketing" 2009, Vol. 2.
 5. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. WIG Press, Warszawa 2001.
 6. Möller K., Rajala A., Svahn S., Strategic business nets - their type and management. "Journal of Business Research" 2005, Vol. 5.
 7. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 8. Pierścionek Z., Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9.
 9. Prahalad C., Ramaswwamy V., Co-creation experience: The next practice In value creation, "Journal of Interactive Marketing" 2004, Vol. 18.
 10. Sawhney M., Parikh D., Where value lives in a networked world, "Harvard Business Review" 2001, Vol. 79.
 11. Sroka W., Sieci aliansów, PWE, Warszawa 2012.
 12. Stabell C., Fjeldstad O., Confi guring value for competitive advantage: On chains, shops, and networks, "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 19, No. 3.
 13. Thomson J., Organizations in Action, Mc-Graw-Hill, New York 1976.
 14. Vargo S., Lusch R., Evolving to a new dominant logic for marketing, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68.
 15. Vargo S., Lusch R., Service dominant logic: What it is, what is not, what it might be, in: S. Vargo, R. Lusch (eds.), The Service-Dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate and Directions, M.E Sharp Inc., Armonk 2006.
 16. Vargo S., Lusch R., Service-dominant logic: continuing the evolution, "Journal of the Acedemy of Marketing Science" 2008, Vol. 36.
 17. Vargo S., Lusch R., Tanniru M., Service, value networks and learning, "Journal of the Acedemy of Marketing Science" 2010, Vol. 38.
 18. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu