BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie), Wojdyła Zdzisław (Remech Sp. z o.o.), Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zbycie udziałów w celu umorzenia jako instrument optymalizacji wartości kapitałów spółki - praktyczne aspekty
Sale of Shares for Redemption as an Instrument of Optimization of Value of the Company - Practical Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 281-290, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Optymalizacja, Kapitał, Umorzenie udziałów, Kapitał zakładowy
Optimalization, Capital, Redemption of shares, Share capital
Note
streszcz., summ..
Company
Transtech Sp. z o.o., Z.Ch. "Police" SA
,
Abstract
W artykule przedstawiono praktyczne możliwości zastosowania koncepcji umorzenia udziałów jako instrumentu optymalizacji wartości kapitałów na przykładzie przedsiębiorstwa "Transtech" sp. z o.o., działającego w ramach grupy kapitałowej ZCh "Police" SA. Przedstawione w artykule argumenty wskazują na ekonomiczne uzasadnienie realizacji koncepcji, z jednoczesnym podkreśleniem złożoności realizacji procesu. Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie spółki kapitałowej problematyki umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego jako narzędzia optymalizacji struktury kapitałowej. (abstrakt oryginalny)

Sale of shares in order to redeem for reward, while reducing the share capital, is one of the practical forms of optimizing value of companies incorporated in the capital groups. Implementing the concept of redemption of shares required for a series of formal action is prescribed by the Commercial Companies Code. Presented in the paper aspects of accounting - tax confirmed the economic justification for the use to redeem the shares at a lower capital as an effective form of management of cash fl ows within the group. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Piszcz M., Lis M., Optymalizacja struktur kapitałowych wybranych półek z wyłącznym udziałem ZCh "Police" SA, Poznań 2004.
  2. Rzempała A., Wojdyła Z., Rzempała J., Umorzenie udziałów jako instrument optymalizacji struktury kapitałowej - aspekty praktyczne, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie fi nansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
  3. Rzempała A., Rzempała J., Optymalizacja struktury kapitałowej jako narzędzie zarządzania wartością portfela aktywów grupy kapitałowej, w: P. Niedzielski, K.B. Matusiak (red.), Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  4. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694.
  5. Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037.
  6. Ustawa z 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu