BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brendzel-Skowera Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Tworzenie wartości według społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Creating Company Value by Corporate Social Responsibility Implementation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 313-325, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Tworzenie wartości, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność, Łańcuch wartości
Value creation, Enterprise sustainable development, Enterprise value, Social Responsibility, Value chain
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na bardzo ważny aspekt istniejący na poziomie budowania wartości przedsiębiorstwa. Z powodu rosnącej presji otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego na kwestie społeczne organizacje nie mogą koncentrować się wyłącznie na kreowaniu wartości określanej za pomocą mierników finansowych. Konieczne jest ewaluowanie przedsiębiorstw w kierunku sustainable enterprises. Koncepcją, która zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju pozwala kreować i utrzymać wartości, jest koncepcja społecznej odpowiedzialności. Warunkiem powodzenia jest wpisanie CSR w strategię firmy, a nie ograniczanie się jedynie do pojedynczych akcji filantropijnych czy charytatywnych. (abstrakt oryginalny)

This paper pays attention to a very important aspect of management which is building of the company value. Due to increasing environmental pressures, both internal and external, on social issues, organizations can not simply focus on creation of financial value. Companies should evaluate toward sustainable enterprises. The concept of social responsibility allows to create and maintain corporate values in accordance with the principles of sustainable development. The only way to achieve success is to implement CSR to the long-term corporate strategy, not to organize single philanthropic or charity actions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2005, s. 15.
  2. Kuraszko I., Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, "Ekonomia Społeczna. Teksty" 2007, nr 7, s. 8.
  3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A. , Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010, s. 154.
  4. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
  5. Kaplan R.S, Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  6. Szablewski A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - logika i prawidłowości, www.podyplomowe. waw.pl (3.05.2012).
  7. Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 70.
  8. Ćwik N. (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola marketingu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012, s. 56.
  9. Odpowiedzialny łańcuch dostaw w oczach internatów. Raport badawczy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2010, s. 7.
  10. Hope E., Dekalog specjalisty public relations, www.etyczpr.pl (9.05.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu