BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowska Alicja (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wartość dla pracowników w koncepcji CSR
Value for Employees in CSR
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 327-344, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Pracownicy w organizacji
Corporate Social Responsibility (CSR), Employees in the organization
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wartości dla pracowników w omawianej koncepcji. Literatura przedmiotu wskazuje na złożoność i wielowątkowość problematyki CSR. W artykule zaprezentowano różne definicje idei CSR oraz ujęto pracownika jako jednego z kluczowych podmiotów CSR. Bycie liderem CSR oznacza wykorzystywanie siły i potencjału swoich pracowników. Skonstruowanie długofalowej strategii CSR to ciągła analiza konkurencji i dostosowanie się do realiów turbulentnego otoczenia. Doskonalenie koncepcji CSR to rzeczywisty sposób działania organizacji, który sprzyja trwałemu i społecznie akceptowanemu podnoszeniu wartości przedsiębiorstw. W końcowej części artykułu przedstawiono korzyści płynące dla pracowników z zastosowania idei CSR - pracownicy funkcjonujący w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych lepiej radzą sobie w sytuacjach stresowych, są nastawieni na rozwój i uczenie się oraz są bardziej zadowoleni z pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present both the idea of social responsibility of businesses and the topic of value for employees in the discussed conception. The literature on the subject indicates the complexity as well as multi-layered structure of CSR issues. The article provides various definitions of CSR idea and views employees as the key subject of CSR. Being the CSR leader means making good use of employee abilities and potential. Formulating the long-run CSR strategy involves incessant analysing competitors and adjusting to the changing realities of the turbulent environment. The undeniable fact is that improving CSR conception is a company's actual modus operandi which creates favourable conditions for a steady, long-lasting and socially accepted increase of a company's value. The final part of the article presents a range of significant benefits resulting from CSR implementation. One should point out that employees functioning in socially responsible corporations manage stressful situations more successfully, are education-oriented and aim at development. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 2. Balewski B., Bartkowiak G., Janowski A., CSR w obszarze zatrudnienia, w: L. Wojtasiewicz (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności fi rm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 3. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difi n, Warszawa 2011.
 4. Davis K., Blomstrom R., Business and Society: Environment and Responsibility, McGraw- -Hill, New York 1975.
 5. Kuraszko I., Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, "Ekonomia Społeczna. Teksty" 2007, nr 7.
 6. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Uwarunkowania rozwoju i funkcje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 7. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difi n, Warszawa 2008.
 8. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 9. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Stawicka E., Teoria, a praktyka wobec koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie, w: Zeszyty Naukowe SGGW nr 83, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 11. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 12. www.odpowiedzialnybiznes.eu
 13. www.odpowiedzialnafi rma.pl
 14. www.ceo.cxo.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu