BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klisiński Michał (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.), Szwaja Marcin (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.)
Title
Sponsoring sportowy w optymalnym modelu rozwoju marki przedsiębiorstwa
Sponsorship the Sport in Optimal Brand Model of Development Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 369-379, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Sport, Klub sportowy, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Sponsoring, Marka, Wartość rynkowa
Sport, Sports club, Corporate Social Responsibility (CSR), Sponsoring, Brand, Market value
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto tematykę sponsoringu sportowego w aspekcie wartości marki przedsiębiorstwa. Ukazano rolę sponsoringu sportowego zarówno jako kategorii ekonomicznej podlegającej ocenie z perspektywy efektywności działań marketingowych, jak i elementu społecznej odpowiedzialności działań biznesowych. (abstrakt oryginalny)

The subject this article is sports sponsorship in terms of brand value the company. The authors this article present place of sports sponsorship, both as an economic category to be assessed from the perspective of marketing effectiveness and social responsibility part of business operations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejczyk M., Jak skutecznie dobierać i oceniać sponsoring?, w: H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki (red.), Marketing dla sportu, Poznań 2006.
 2. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu, Warszawa 2011.
 3. Chłapowski J., Impreza sportowa jako produkt w ujęciu marketingowym, w: H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki (red.), Marketing dla sportu, Poznań 2006.
 4. Halemba P., Wybrane aspekty zarządzania w kulturze fi zycznej i turystyce, Katowice 2009.
 5. Klisiński J., Marketing w sporcie, Warszawa 1994.
 6. Klisiński J., Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Częstochowa 2000.
 7. Marciszewska B., Marketing usług rekreacyjno-sportowych, Warszawa 1997.
 8. Misiołowski R., Marketing w sporcie, Warszawa 2008.
 9. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Warszawa 2008.
 10. Pawlak Z., Smoleń A., Geneza i początki działalności lig zawodowych w Polsce, w: J. Chełmecki (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza sportu i olimpizmu, Warszawa 2009.
 11. Pitts B.G., Stotlar D.K., Fundamentals of sport marketing, Morgantown 2002.
 12. Pogorzelski S., Od marketingu do sponsoringu: komunikacja w marketingu sportowym, w: H. Mruk (red.), Marketingowe zarządzanie sportem, Warszawa 2007.
 13. Pysiewicz W., Marketing sportowy, Poznań 2001.
 14. Sabal A., Zjawisko sponsoringu sportowego, w: M. Kaliński (red.), Prawo sportowe i turystyczne - między regulacją a deregulacją, Kraków 2011.
 15. Smoleń A., Pawlak Z., Modele działań przedsiębiorczych w sporcie kwalifi kowanym, w: A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski (red.), Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, t. 5, Warszawa 2008.
 16. Smoleń A., Pawlak Z., Wpływ otoczenia na zarządzanie klubami sportowymi w nowoczesnej gospodarce rynkowej, w: Z. Dziubiński, K. Jankowski (red.), Kultura fi zyczna w społeczeństwie nowoczesnym, Warszawa 2009.
 17. Sporek T., Sponsoring sportu w warunkach globalizacji - dylematy i wyzwania, Warszawa 2007.
 18. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Warszawa 2007.
 19. Sznajder A., Marketing sportu, Warszawa 2008.
 20. Żyśko J., Procesy prywatyzacji kultury fi zycznej w Polsce po 1989 roku, w: Roczniki Naukowe AWF w Warszawie, t. 37, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu