BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał Wiesław (Polska Akademia Nauk), Drygas Mirosław (Polska Akademia Nauk)
Title
Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych
Dilemmas in the Process of Marking Boundries of Small Farms
Source
Wieś i Rolnictwo, 2013, nr 2, s. 55-74, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna, Struktura agrarna, Konferencja naukowa
Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP), Agrarian structure, Scientific conference
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie poświęcono kwestii tzw. drobnych gospodarstw rolnych, sposobów ich delimitacji oraz skali występowania w UE. Na tym tle przedstawiono główne myśli i sentencje zaprezentowane w wygłoszonych referatach oraz w dyskusji w trakcie konferencji naukowej "Drobne gospodarstwa - wielki problem". Wskazano także na potrzebę lepszego ukierunkowania instrumentarium adresowanego do drobnych gospodarstw w ramach realizowanej WPR oraz jej reformy na lata 2014-2020. (abstrakt oryginalny)

The article shows the phenomenon of small farms in the EU and delimitation criteria used in scientific research. Against this background, presents the main points of discussion at the conference Small farms - a big problem. It also identified the need for better targeting of instruments directed at small farmers in the framework of the CAP reform 2014-2020. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Poczta W., Sadowski A., 2012: Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
  2. FADN i polski FADN, 2011. Oprac. L. Goraj, E. Olewnik. IBRiGZ, Warszawa.
  3. Farm Structure Survey, 2010. Eurostat, Brussels.
  4. Semi-subsistence farming in Europe: Concepts and key issues Background paper prepared for the seminar "Semi-subsistence farming in the EU: Current situation and future prospects", 2010. European Network for Rural Development, 21st-23rd April, Sibiu, Romania.
  5. Sroka W., Musiał W., 2012: Ocena wybranych instrumentów wsparcia gospodarstw drobnotowarowych. "Polityka Europejska, Finanse i Marketing" 8/57: 425-437.
  6. Wojewodzic T., 2011: Dywestycje produkcyjne i zasobowe w gospodarstwach rolniczych prowadzonych przez przedsiębiorców. "Roczniki Naukowe SERiA" XIII, 1:532-535.
  7. Zawalińska K., 2005: Changes in competitiveness of farm sector in candidate countries prior to the EU accession: the case of Poland. 11th Congress of the EAAE on "The Future of Rural Europe in the Global AgriFood System". 24-27 August, Copenhagen, Denmark.
  8. Zegar J.S., 2012: Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. ,,Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych" (Problems of Small Agricultural Holdings)1: 129-148.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu