BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Czynniki kształtujące zachowania nabywców usług turystycznych na przykładzie badań rynku europejskiego
The Factors Shaping the Buyers' of Travel Services Behavior Based on the European Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 123-135, rys., tab.
Issue title
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Keyword
Zachowania klientów, Badanie rynku
Customer behaviour, Market research
Note
summ.
Abstract
Na podstawie dostępnych badań dokonano analizy czynników wpływających na zachowania nabywców na rynku usług turystycznych w Europie.Omówiono preferencje Polaków na tle nabywców z innych krajów na świecie.

The article presents reflections on the causers of internal and external buyers'behavior. Based on available research, the factors affecting the buyers'bahavior in the market of tourist services in Europe have been analyzed. Discussed have been also the Poles' preferences regarding the acquisitionof the type (benefit) of tourism services in comparison to buyers from selected countries in the world. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Marketing. Materiały do ćwiczeń, red. G. Rosa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011
  2. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN,2005
  3. Marketing w handlu, red. G. Rosa, WN US, Szczecin 2009
  4. Rudnicki L., Zachowania nabywców na rynku, AE w Krakowie, Wyd.Uczelniane, Kraków 1996
  5. Zachowania nabywców, red. J. Perenc, G. Rosa, WN US, Szczecin 2011
  6. Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu