BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Doświadczenia administracji amerykańskiej w stosowaniu metody part jako narzędzia oceny zadań publicznych
Experiences of American Administration in Implementing Part Method as a Tool of Public Programs Assessment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 33, s. 5-17, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie publiczne, Finanse publiczne, Ustawa o finansach publicznych
Public governance, Public finance, Act on Public Finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wdrażanie budżetowania zadaniowego w Polsce w podsektorze rządowym ma już kilkuletnią historię. Nowa ustawa o finansach publicznych usankcjonowała stosowanie tego narzędzia nie tylko na poziomie budżetowym (jako element uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej), ale także strategicznym (Wieloletni Plan Finansowy Państwa) i zarządczym (kontrola zarządcza, plany działalności). Prezentowane do tej pory przez Ministerstwo Finansów rozwiązania w zakresie budżetowania zadaniowego można uznać za pierwszy krok w kierunku koncentrowania uwagi administracji publicznej na osiąganych rezultatach. Do pełnego wdrożenia tego narzędzia konieczne są między innymi nowe rozwiązania ewidencyjno-sprawozdawcze oraz wypracowanie metod ewaluacji stosowanych przez poszczególnych dysponentów zadań. (abstrakt oryginalny)

The article presents the experience of the American administration in applying the PART method. It shows an analysis of strengths and weaknesses of this solution from the viewpoint of the implementation of performance budgeting. The research presented in this paper can be the basis for conclusions useful to create a system of evaluation of public tasks for the Polish government sector. Translated. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blanchard L.A., PART and Performance Budgeting Effectiveness, w: Performance management and Budgeting. How Government Can Learn from Experience, ed. F.S. Redburn, R.J. Shea, T.F. Buss, New York 2008.
  2. Fantone D.N., US Program Assessment Rating Tool, w: Performance Budgeting. Linking Funding and Results, ed. M. Robinson, IMF 2007.
  3. Gilmour J.B., Implementing OMB's Program Assessment Rating Tool, w: Performance Management and Budgeting. How Government Can Learn from Experience, ed. F.S. Redburn, R.J. Shea, T.F. Buss, New York 2008.
  4. Harmonogram prac nad budżetem zadaniowym na lata 2008-2015, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008.
  5. Mullen P.R., Performance-Based Budgeting: The Contribution of the Program Assessment Rating Tool, "Public Budgeting & Finance", Winter 2006.
  6. Performance Improvement Guidance: Management Responsibilities and Government Performance and Results Act Documents, 25.06.2010.
  7. Program Assessment Rating Tool Guidance No. 2008-01, Office of Management and Budget, Washington, 29.01.2008.
  8. Rubin S., The Politics of Public Budgeting, CQ Press, Washington 2006.
  9. Rubin S., Budgeting during the Bush Administration, "Public Budgeting & Finance", Fall 2009.
  10. Statement of Jeffrey D. Zients Chief Performance Officer and Deputy Director for Management Office of Management and Budget Before the Budget Committee United States Senate, 29.10.2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu