BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowska Adrianna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Hadryś-Nowak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Strategie zrównoważonego rozwoju oparte na wartościach firm rodzinnych jako naturalna siła rozwoju przedsiębiorstwa
Strategies of Sustainable Development Based on Family Business Values as a Natural Force of Company Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 405-420, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie, Wartości w biznesie, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Family-owned business, Management, Values ​​in business, Enterprise sustainable development
Note
streszcz., summ..
Abstract
W przeciwieństwie do przedsiębiorstw niezarządzanych przez rodzinę firmy rodzinne stawiają nie na szybki zysk, lecz na stabilny i zróżnicowany wzrost. Zachowanie przedsiębiorstwa i kontynuacja wyznawanych wartości oraz przekazanie biznesu kolejnym pokoleniom staje się nadrzędnym celem założyciela. Wartości wyznawane przez właściciela splatają się z wartościami całej rodziny, która ma realny wpływ na misję i strategię firmy, a także na zasady komunikacji z klientami i kontrahentami. Wartości te stają się naturalną siłą zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Analyzing activitis of family companies can bee seen without doubt that the profit in the business categories is not the most important goal for them. For many companies stable and sustainable development and its keeping and also continuance through next generations is more relevant than short-term, quick growth. Analyzing values regarded as key-values in family companies can bee seen that they suport the realization of sustainalble development strategy what makes it a natural strenght of company development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak P., Krzakiewicz K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a odpowiedzialne zarządzanie, w: T. Falencikowski, J. Dworak (red.), Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Formy - metody - koncepcje - trendy, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2010.
 2. Bernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony ś rodowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 3. Blikle A.J., Nie zysk a trwanie - Andrzej Blikle o celu i cechach fi rmy, "Magazyn CEO", 2007, nr 4.
 4. Collins J., Porras J., Od dobrego do wielkiego, SPM Project, Wrocław 2003.
 5. Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik; Nowoczesność; AE Kraków, Warszawa 1992.
 6. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difi n, Warszawa 2004.
 7. Lachowski S., Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio EMKA, Warszawa 2012.
 8. Pomykało W., Tyszka Z. (red)., Encyklopedia pedagogiczna, Wydawnictwo Innowacja, Warszawa 1993.
 9. Porter M.E., Kramer M.R., The big idea: creating shared Value, "Harvard Business Review" 2011, Vol. 89, Iss. 1-2.
 10. Simon F.B., Ein systematischer Blick hinter die Kulissen, "Weiterbildungsmagazin" 2005, H. 90.
 11. Stachowicz-Stanusch A., P otęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną fi rmę, Helion, Gliwice 2007.
 12. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009.
 13. www.onboard.pl/data/fi le/pdf/RAPORT_CorporateVALUES2009.pdf
 14. Our Common Future, w: Report from the UN World Commission on Environment and Development (WCED), 1987.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu