BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opałka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Próba oceny
Die Lagean der Wertpapierbörse in Warschau Versucheinerbewertung
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 33, s. 53-64, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Kryzys finansowy
Financial markets, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rynek kapitałowy jest częścią systemu umożliwiającego manewrowanie środkami finansowymi i lokowanie ich w wybranych instrumentach finansowych. Pełni on istotne funkcje w gospodarce, umożliwiając akwizycję kapitału w drodze emisji różnego rodzaju papierów wartościowych, jego transformację wynikającą z szerokiego wachlarza możliwości inwestycyjnych oraz ocenę, która kształtuje się w wyniku dokonywania operacji giełdowych. (fragment tekstu)

Die Börsenschätzung des Kapitalwertes besteht in der ständigen Marktwertschätzung der Börsengesellschaften. Die Entwicklung der Börse wird zur strategischen Aufgabe jeder Wirtschaft. Alle Gefahren, die ihr Funktionieren beinträchtigen könnten, müssen fortlaufend bemerkt, überwacht und beseitigt werden. Bei der Finanzkrise liegt also eine komplette Kette von Ereignissen vor, die anfangs zu raschen Aufstiegen und dann zu plötzlichen Abstiegen führen. Ähnliche Aufeinanderfolge von Ereignissen beobachtet man bei der Analyse der einzelnen Krisenphasen auf dem Subprime - Hypothekendarlehenmarkt in den USA. Die vorgestellten Entwicklungsmaßstäbe der Wertpapierbörse in Polen zeigen, wie stark die internationalen Finanzmärkte globalisiert und voneinander abhängig sind. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gruszczyńska-Brożbar E., Funkcjonowanie GPW w Warszawie w świetle światowego kryzysu finansowego, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, red. W. Tarczyński, D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe nr 550, Ekonomiczne Problemy Usług nr 40, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  2. Gruszczyńska-Brożbar E., Stan i perspektywy rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w: Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. A. Bogus, M. Wypych, Difin, Warszawa 2007.
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Łukasik G., Wybory przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu finansowego, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, L. Dorozik, J. Iwin-Garzyńska, Zeszyty Naukowe nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług nr 39, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  5. Miszkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  6. Prusek T., Jak z głową sprzedać giełdę, "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 245.
  7. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  8. www.gpw.pl.
  9. Zadora H., O systemowej przyczynie kryzysu finansowego, w: Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, red. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke, Zeszyty Naukowe nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu