BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fundusze hedge a rynek towarowy
Hedge Funds and Commodity Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 33, s. 79-89, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Surowce, Fundusze hedgingowe
Raw materials, Hedge fund
Note
streszcz., summ..
Abstract
Fundusze hedge operują na wielu rynkach, w tym także na rynkach surowców. Ich działalność wzbudza wiele kontrowersji. Ze względu na usługowy charakter swojej działalności, fundusze hedge na rynku surowcowym opierają się na takich instrumentach finansowych, jak kontrakty futures, opcje czy certyfikaty inwestycyjne (ETF-y). W ostatnich latach duże zmiany na wielu rynkach, wzrost oraz pękanie "baniek spekulacyjnych", a także istotne zaburzenia płynności spowodowały, że wiele osób starało się znaleźć winnych wystąpienia tych sytuacji. W wypadku rynków surowcowych wydaje się to być niezwykle istotne ze względu na bezpośrednie i szybko występujące przełożenie cen surowców na życie codzienne każdego uczestnika życia gospodarczego, bez względu na lokalizację geograficzną. Praca niniejsza ma na celu przedstawienie powiązania funduszy hedge z rynkiem surowców oraz znalezienie odpowiedzi na - z pozoru oczywiste - pytanie o możliwość manipulacji realnym rynkiem (chodzi tu głównie o transakcje typu spot oraz forward) za pomocą spekulacji na rynku transakcji nierzeczywistych (głównie futures). W tekście zostaną poruszone inne zagadnienia związane z tym obszarem finansów, a mianowicie zjawisko krótkiej sprzedaży i stopień koncentracji pozycji na rynku. (fragment tekstu)

Hedge funds operations awake a huge amount of controversy. These funds trade on many markets - including the commodity markets. Due to industry characteristics, hedge funds trading in commodities trade in financial instruments such as financial futures contracts, options or ETFs. High volatility, booms and busts and major liquidity problems at many markets triggered a witch hunt. When it comes to commodity markets it is especially important due to facts that commodity prices affect everyone's life quickly and directly no matter where one lives. The following paper depicts some intersections of hedge funds with commodity markets and tries to answer a question which may appear to be easy to answer: can real (underlying) market (mainly spot and forwards transactions) be manipulated with speculation at derivatives market (mainly futures contracts). By this study some other interesting financial topics will be mentioned as well. Cases of historical and present market imbalances will be depicted too. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. McCrary S., Hedge fund course, John Wiley & Sons 2005.
  2. Gregoriou G.N., Karavas V.N., F.-S. Fabrice, L'habitant, w: F. Rouah, Commodity trading advisors: risk, performance analysis and selection, John Wiley & Sons 2004.
  3. Grillot G., Value of silver vs. value of the dollar: what's rarer than gold?, http://dailyreckoning. com/value-of-silver-vs-value-of-the-dollar/
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu