BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dywersyfikacja równoległa oparta na rynku złota w Polsce
Parallel Diversification Based on the Gold Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 33, s. 91-110, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Złoto, Dywersyfikacja
Gold, Diversification
Note
streszcz., summ..
Abstract
Złoto jest znane na świecie od ponad 6 tysięcy lat. Z uwagi na właściwości fizyczne minerału nie było ono nigdy wykorzystywane do wyrobu produktów codziennego użytku, więc dla człowieka pierwotnego było właściwie bezużyteczne. Z uwagi na walory estetyczne, złoto określano często mianem boskiego kruszcu. Już w starożytnym Egipcie łączono blask złota z blaskiem słońca, którego uosobieniem był bóg słońca - Re. Wierzono również, że amulety zrobione ze złota (nosili je najbogatsi Egipcjanie) są symbolem mocy i zwycięstwa nad złem i strzegą przed nim w czasie życia doczesnego i po śmierci, a także były uznawane za insygnia władzy. (fragment tekstu)

The paper presents the definition of parallel diversification and relations between gold market and financial assets market. Gold market is one of the oldest markets and relatively safe. This market offers a wide range of instruments. This article presents the instruments available to the individual or institutional client's. The conducted study implies that diversification of investment risk based on gold is necessary, because they are weakly correlated with traditional assets. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Innowacje finansowe, red. S. Antkiewicz, M. Kalinowski, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  2. Inwestycje alternatywne, red. I. Pruchnicka-Grabias, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  3. Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996.
  4. tfi.investors.pl.
  5. www.dws.pl.
  6. www.gold.org.
  7. www.mennica.com.pl.
  8. www.nordeapolska.pl.
  9. www.reserveasset.gold.org.
  10. www.superfund.pl..
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu