BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Determinanty funkcjonowania regionalnego systemu informacji turystycznej
Determinants of Operation of Regional Tourist Information System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 271-282, tab.rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Informacja turystyczna, Turystyka
Tourist information, Tourism
Note
summ.
Abstract
Na podstawie badań empirycznych formułowano zalecenia w zakresie tworzenia i rozwoju regionalnego systemu informacji turystycznej. Ponadto dokonano analizy podsystemów informacji turystycznej, prowadzonych na poziomie powiatowym, regionalnym, poprzez organizacje turystyczne i podmioty komercyjne. Przedstawiono Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT), tworzony przez Polską Organizację Turystyczną oraz informację turystyczną na poziomie regionalnym .

On the basis of empirical studies the level of development of tourist information system has been examined in the areas with a developed tourist supply and a well- developed public-private cooperation within tourist information issues. The continuation of the research process is to identify factors that determine regional system of tourist information and thus the model solutions and directions of its development. The main determinants are: the portfolio of services, human resources, available funds, information and communication technology, public-private cooperation. The empirical research conducted among tourist information systems and identification of its development factors constitute the basis to formulate recommendations for the creation of a regional tourist information system.
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Panasiuk,Kształtowanie współpracy podmiotów gospodarki turystycznej w zakresie systemu informacji turystycznej.w:Zarządzanie organizacjami usługowymi, red. K. Rogoziński,A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
  2. Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  3. J. Braniecki,Zachodniopomorski model zarządzania rozwojem społeczeństwa informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2009.
  4. P. Tierney,The Influence of State Traveler Information Centers on Tourist Length of Stay and Expenditures,"Journal of Travel Research"1993, Vol. 31,No. 3, s. 28-32
  5. P. Gryszel,Propozycja systemu kategoryzacji i rekomendacji punktów informacji turystycznej, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 121-129.
  6. J. Merski,Informacja turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2002,s. 86-87
  7. W.W. Gaworecki,Turystyka,PWE, Warszawa 2007, s. 275
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu