BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zasada neutralności podatku od towarów i usług na przykładzie zakupów śrdków trwałych sfinansowanych dotacją z funduszy unijnych
Neutrality of Value Added Tax in the Aspect of the Essence of Taxation in the Theory of Corporate Finance: the Case of Acquiring Fixed Assets Financed by Eu Subvention
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 33, s. 111-122, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Prawo podatkowe, Fundusze unijne, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Tax regulations, EU funds, Value Added Tax (VAT)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W regulacjach prawa podatkowego oraz bogatej teorii podatków pośrednich wskazuje się, że podatek od towarów i usług (podatek od wartości dodanej VAT) ma charakter neutralny dla finansów przedsiębiorstwa, gdyż jego ciężar przerzucany jest na ostatecznego nabywcę dóbr i usług - na konsumenta. Wprowadzając do polskiego systemu prawnego zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego od podatku należnego, ustawodawca usytuował typową dla unijnego podatku VAT - zasadę neutralności (zasada taka realizowana jest również przez bezpośredni zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i podatku naliczonego). Owa zasada leży u podstaw nowoczesnego podatku od wartości dodanej i polega na tym, że zarejestrowany podatnik podatku obrotowego, który wykonuje czynności z prawem do rozliczenia, może pomniejszyć podatek należny o naliczony we wcześniejszej fazie obrotu, płacąc tym samym jedynie podatek od własnej wartości dodanej. (fragment tekstu)

The problem of influence of taxation on the choice of sources of financing is well described in theory of finance, especially in the aspect of usage of interest tax shield. Less attention is paid to the issue of the effect of taxation on the actual level of cash flows. The aim of the article is to underline the essence of tax in theory of corporate finance and to show the lack of neutrality of value added tax using the example of acquiring fixed assets financed with EU subvention. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgótka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009.
  2. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
  3. Brzeziński B., Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, w: Księga Jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza pod red. R. Mastalskiego. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001.
  4. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
  5. Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2009.
  6. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004.
  7. Orzeczenie ETS w sprawie C-37/95 pomiędzy państwem belgijskim a Gent Coal Terminal NV, w: VI dyrektywa VAT, red. K. Sachs, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. DzU 2005, nr 8, poz. 60 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.
  10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, DzU nr 224, poz. 1799.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu