BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Teoretyczne podstawy podatkowej stymulacji działalności B + R przedsiębiorstw
Theoretical Explanation of Tax Stimulation of Business R&D
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 33, s. 123-134, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Badania naukowe, Prawo podatkowe, Rozwój
Scientific research, Tax regulations, Development
Note
streszcz., summ..
Abstract
Każda interwencja państwa w procesy gospodarcze powinna mieć solidne podstawy teoretyczne. Brak odpowiedniego uzasadnienia dla ingerencji ekonomicznej może budzić podejrzenia, iż stosowane przez państwo instrumenty nie służą całemu społeczeństwu, lecz podporządkowane są jedynie partykularnym interesom wąskich grup nacisku. Oczywiście, podparcie decyzji gospodarczych często sprzecznymi wskazaniami teorii ekonomii nie gwarantuje uczciwości procesu politycznego, redukuje jednak ryzyko związane z nadużyciem władzy. Znajomość teoretycznych podstaw decyzji gospodarczych odgrywa także o wiele bardziej istotną rolę, pozwala bowiem nie tylko stwierdzić, czy w danych warunkach ingerencja państwa jest konieczna, ale również może być niezbędna przy doborze stosowanego instrumentarium polityki gospodarczej. Dokładne określenie przesłanek podejmowanych interwencji jest także niezbędne w procesie kontroli funkcjonowania wdrożonych rozwiązań. (fragment tekstu)

Each intervention of government in market mechanism should be supported by theoretical justification. It is especially important when the intervention is controversial or inconsistent with current trends in economical policy. The aim of the article is to indentify theoretical base for using the tax incentives to stimulate R&D activity of business. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Bator F.M., The anathomy of of market failure, "Querterly Journal of Economics" 1958.
 3. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 4. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Coase R., The problem of social cost, "Journal of Law and Economics" 1960, no. 3.
 6. Hageman R., Jones B., Montador R., Tax reform in OECD countries, w: Economic rationale and consequences OECD, Working Papers no. 40, Paris 1987.
 7. Krugman P., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, t. 1.
 8. Landereth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 9. Milewski R.F., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 10. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 11. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu