BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golik-Górecka Grażyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wartość przedsiębiorstwa zdeterminowana relacjami z klientem
Enterprise Value Determined by Consumer Relationship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 569-584, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Macierze, Relacje z klientami, Wartość dla akcjonariuszy
Enterprise value, Matrix, Relationships with customers, Shareholder Value (SHV)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań wartości przedsiębiorstwa czynnikami marketingowymi i relacjami z klientem. Ponadto artykuł zawiera macierz zysku ekonomicznego oraz strategii finansowych i macierz rozwoju przez budowanie wartości (VBG). Artykuł kończy wskazanie, jakie są możliwości manipulacją wartości firmy zarówno nielegalne, jak i legalne. (abstrakt oryginalny)

The aim of article is the presentation of the circumstances of the value of the company so marketing factors as well as relations with the customer. In addition, article contains matrix profit economic and financial strategies, matrix development by building value by A.T. Kearney (Matrix Value-Building Growth). Article ends an indication of what are the possibility of manipulation of value of the company so illegal and legal. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Coenenberg A.G., Shareholder Value - Betriebswirtschaftliche Sicht und offentliche Wahmehmung, www.wiwi.uni-augsburg.de.
 2. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości fi rmy, WIG- -Press, Warszawa 1997.
 3. Deans G.K., Kroeger F., Stretching w biznesie. Rozwijanie działalności w lepszych i gorszych czasach, Helion One Press, Warszawa 2006.
 4. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, 2004.
 5. Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltex,Warszawa 2010.
 6. Dobiegała-Korona B., Klient kapitałem przedsiębiorstwa, w: B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 7. Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA,Warszawa 2003.
 8. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 9. Hamernik N., Roy F., Manipulacja wartością fi rmy, "Akcjonariusz" 2012, nr 1.
 10. Herman A., Szablewski A. (red.), Zarządzanie wartością fi rmy, Poltext, Warszawa 1999.
 11. Nita B., Analiza kosztów łańcucha wartości, w: E. Nowak (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 113.
 12. Nowicki J., Macierz EVA jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa z perspektywy interesów właścicielskich, w: E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 13. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa 1999.
 14. Rogoziński K., Zarządzanie wartością klienta, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2012.
 15. Sritastawa R., Sherani T., Fahey L., Market-Based Assets and Shareholder Value: A Framework for Analysis, "Journal of Marketing" 1998, No. 62.
 16. Szablewski A., Klient jako najważniejsze aktywo przedsiębiorstwa, "CEO Magazyn Top Menedżerów" 2006, czerwiec, www.ceo.cxo.pl.Kotler Ph, Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 17. Szablewski A., Zarządzanie wartością firmy: pot, spryt i bezpieczeństwo gotówkowe. Rozmawiał T. Doligalski, 14.01.2012, SGH , Warszawa.
 18. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 19. Szulce H., Żyminkowski T. (red.), Znaczenie efektywności działań marketingowych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu