BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzyńska Katarzyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Metoda oceny jakości usług na przykładzie przedsiębiorstwa świadczącego usługi szkoleniowe
Method of Measuring the Quality of Services on the Example of Company that Offers Training Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 609-622, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Jakość usług, Metoda SERVQUAL, Szkolenia
Quality of services, SERVQUAL method, Training
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono i omówiono metodę oceny jakości usług servqual oraz jej implementację w firmie oferującej usługi szkoleń lotniczych. Za pre zen towa no także wyniki przeprowadzonych przez firmę badań jakości świadczonych usług. (abstrakt oryginalny)

This paper presents servqual method of measuring the quality of services and it imple mentation in the company that offers aviation training services. It also contains the results of quality services research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berry L.L., Parasuraman A., Lessons from a Ten Year Study of Service Quality in America, QUIS 3, ISQA.
 2. Hamrol A., Zarządzanie jakościa z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 3. Kreier E., Łuczak J., ISO 9000. Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości. SERVQUAL - metoda oceny jakości usług, t. 1-3, FORUM, Poznań 2008.
 4. Księga Jakości Air Rea Aviation, materiały niepublikowane, Rzeszów 2012.
 5. Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, Warszawa 1967.
 6. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L. L., A Conceptual Model of Service Quality and its implications for Future Research, "Journal of Marketing" 1985, No. 49 (4).
 7. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L., Delivering Quality Service. Balancing Perceptions and Expectations, The Free Press, 1990.
 8. Parasuraman A., Berry L.L., Zeithaml V. ., Refi nement and Reassessment of the Servqual Scale, "Journal of Retailing" 1989, No. nr 67 (4).
 9. Parasuraman A., Berry L.L., Zeithaml V.A. Servqual: a multiple-item scale for measuring customer perceptions of service quality, "Journal of Retailing" 1988, No.64 (1).
 10. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L., Alternative scales for measuring service quality: A comparative assessment based on psychometric and diagnostic criteria, "Journal of Marketing: 1994, No. 70 (3).
 11. Raport oceny jakości 2011, Air Res Aviation.
 12. SERVQUAL, http://www.library.ucsb.edu/libwaves/feb00/servqual.html
 13. Trawnicka S., Badanie postrzeganej jakości usług, "Problemy Jakości" 1997 nr 6.
 14. Wolniak R., Kostorz E., Wykorzystanie metody servqual do badania jakości usług świadczonych przez stacje benzynowe, "Problemy Jakości" 2004, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu