BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skała Dorota (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Influence of the financial crisis on regulatory approach to liquidity risk in the light of guidelines of the Basel Committee on Banking Supervision
Wpływ kryzysu finansowego na regulacyjne podejście do ryzyka płynności w świetle wytycznych Bazylejski go Komitetu Nadzoru Bankowego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 39, s. 5-19, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Banki, Kryzys finansowy
Banks, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia międzynarodowe regulacje dotyczące ryzyka płynności w bankach. W artykule podkreślono zmiany, które zostały wprowadzone w opublikowanych wytycznych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w następstwie kryzysu finansowego 2007/08. Zwrócono uwagę, że twórcy regulacji międzynarodowych nie przewidzieli skali potencjalnych problemów w zakresie płynności, które miały miejsce w trakcie szczytowej fazy kryzysu. Nowe zasady dotyczące płynności opublikowane w 2008 roku mają charakter bardziej konserwatywny, ale wciąż pozostawiają istotny obszar dowolności działania, zarówno dla krajowych nadzorców, jak i poszczególnych banków. (fragment tekstu)

Liquidity has recently re-emerged as a central point within bank risk management, following the financial markets turmoil that started in mid-2007. In this paper, liquidity risk is studied in the context of the international regulatory approach, including some major changes in approach to liquidity as a consequence of the financial crisis. Liquidity problems have repeatedly proven to affect other types of bank risk and to be crucial for the survival of financial institutions at times of market stress. During the financial crisis of 2007/08, banks lacking liquidity support were on the brink of collapse, despite potentially sound underlying profitability. As a result, liquidity issues are vital to banks, notwithstanding other main risks. Empirical studies of bank liquidity are however strongly limited, due to asymmetric information problems and restricted data availability. This may possibly change in the future, as bank supervisors and financial market participants press for higher transparency and more accessible data, e.g. regarding interbank transactions. For the time-being, such data is almost exclusively available to bank supervisors. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BIS , Consultative Document - International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, 2009, Bank for International Settlements, available at www.bis.org
 2. BIS , International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A R evised Framework Comprehensive Version, 2006, Banking Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, available at www.bis.org.
 3. BIS , Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, 2008, Banking Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, available at www.bis.org.
 4. BIS , Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations, 2000, Banking Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, available at www.bis.org.
 5. Gatev E., Schuermann T., Strahan P.E., Managing Bank Liquidity Risk: How Deposit- -Loan Synergies Vary with Market Conditions, "The Review of Financial Studies" 2009, No 22 (3).
 6. Greenbaum S.I., Thakor A.V., Contemporary Financial Intermediation, 2nd ed., Academic Press Advanced Finance Series, New York 2007.
 7. Gup B., Kolari J.W., Commercial Banking - the Management of Risk, eds. John Wiley & S ons, New York 2005.
 8. Halaj G., Review of Methods for Liquidity Analysis of Banks, "Bank i K redyt" 2008, nr 7.
 9. Heffernan S., Modern Banking, eds. John Wiley & Sons, New York 2004.
 10. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, eds. Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w W arszawie 2002.
 11. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, eds. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu