BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perepeczo Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fale fuzji i przejęć w latach 1990-2009 a kryzys finansowy
Mergers And Acquisitions Cycles In 1990-2009 and Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 39, s. 21-36, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Kryzys finansowy
Mergers and acquisitions, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Fuzje i przejęcia to transakcje, które od dawna goszczą na rynkach światowych. Ich intensywność jest raz większa, a raz mniejsza. Na przestrzeni ponad stu lat liczba zawieranych transakcji przeplatała się latami niskiej, a następnie wzmożonej aktywności, co zaczęto określać schematem fal. Każda kolejna fala różniła się od poprzedniej, gdyż otoczenie, w jakim funkcjonowały przedsiębiorstwa, stale się zmieniało i stwarzało nowe możliwości. Następujące po sobie fale wnosiły kolejne innowacje w zakresie procesów konsolidacji przedsiębiorstw. Inne były ich przesłanki powstania i tłumienia. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie fal fuzji i przejęć, które się dokonały w przeszłości, w szczególności ostatnich dwóch fal zaobserwowanych w latach 1990-2009. (fragment tekstu)

The article reviews shortly the history of mergers and acquisitions cycle starting from the beginning till 2009. In details, two distinct cycles of M&A deal activity are presented, the first one - in the period starting from 1990 through 2002, including the "telecoms bubble" and the second one - in the period from 2003 till 2009, including "the leverage bubble" and the financial crisis in year 2008. The two cycles are the era of cross-border M&A and the over-valued transactions. M&A as a percentage of GDP gives an indication of the relative overheating of the mergers and acquisitions market compared the rest of the economy in the whole discussed period. Generally, the use of all cash consideration has grown with a peak in 2007. All share deals have decline falling to 7% of total M&A in 2007. During the financial crisis the hybrid or mixed consideration of cash and shares has been the first before cash and shares financing. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1998.
  2. Gaughan P.A., Introduction: The Fourth Merger Wave and Beyond, w: Readings in Mergers and Acquisition, red. P.A Gaughan, Blackwell 1994.
  3. Jackson C.W., Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2008.
  4. Merger & Acquisitions Review, Fourth Quarter 2005, Thomson Financial, www.thomson. com/solutions/financial/investbank/leaguearchive_mergers/.
  5. Mergers & Acquisitions' Review, Fourth Quarter 2007, Financial Advisors, Thomson Reuters, http://online.thomsonreuters.com/DealsIntelligence/ReviewsAndAnalysis/Archive QuarterlyReviews.
  6. Mergers & Acquisitions Review, Fourth Quarter 2008, Financial Advisors, Thomson Reuters, 2008, http://online.thomsonreuters.com/DealsIntelligence/ReviewsAndAnaly sis/ArchiveQuarterlyReviews.
  7. Mergers & Acqusitions Review, Fourth Quarter 2009, Financial Advisors, Thomson Reuters, http://online.thomsonreuters.com/DealsIntelligence/ReviewsAndAnalysis/Archive QuarterlyReviews.
  8. Sudarsanam S., Value from Mergers and Acquisitions. The Challenges, Prentice Hall 2003.
  9. The era of globalized M&A. Winds of change, J.P. Morgans, Thomson Reuters, June 2009, http://online.thomsonreuters.com/DealsIntelligence/ReviewsAndAnalysis/ ResearchReports.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu