BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kredyt bankowy w strukturze finansowania polskich przedsiębiorstw a kryzys finansowy
Bank Credit in the financial Structure of Polish Corporations a Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 39, s. 37-50, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Kredyt bankowy, Kryzys finansowy
Bank credit, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kryzys początkowo omijał gospodarkę Polski. Głównymi zagrożeniami, na jakie wskazywano, było zjawisko niebezpiecznej zależności wartości złotego od spekulacyjnych inwestycji krótkoterminowych, wysokie zadłużenie państwa oraz wysoki udział importu w produkcji. Potem jednak pojawiły się czynniki powodujące przeniesienie się kryzysu do Polski - ograniczenie akcji kredytowej przez banki, atak spekulacyjny na polską walutę i znaczne obniżenie wartości złotego oraz problemy finansowe w przedsiębiorstwach z opcjami walutowymi. Jednak na tle pozostałych gospodarek europejskich sytuacja Polski była i jest obecnie oceniana jako dobra.(fragment tekstu)

Polish companies were able to avoid the first wave of the global financial crisis because of their conservative approach. Polish firms were not significantly affected by the crisis because they were reluctant to use external sources of funding and unwilling to invest before their. Their innovation level was also low and their competitive strategy was based on low prices. In addition, the Polish companies were concentrated on the home market. The crisis hit in 2009, which was visible in the companies' structure of funding and the share of bank financing. The aim of the article is an analysis of capital structure changes in Polish firms. Special attention is paid to volumes of bank financing in the context of the financial crisis. The study is based on GUS and NBP data. The results show that there was no decrease in the level of bank debt, on the contrary, an increase is visible especially in 2008. The volume of credit decreased only in 2009. Polish companies that are conservative in managing their funding sources are not optimistic, because they limit their investment activities and expect an increase in interest rate paid on bank loans. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cudna-Wagner A., Na zapłatę faktury przedsiębiorstwa muszą czekać nawet dwa miesiące, "Rzeczpospolita" nr 216, z dnia 15.09.2009 r.
  2. Główny Urząd Statystyczny Departament Rachunków Narodowych, Produkt krajowy brutto w I kwartale 2010 r. Szacunek wstępny, Warszawa, 31.05.2010 r.
  3. Informacje o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kwartale oraz prognoz koniunktury na III kwartał 2009, NBP, Instytut Ekonomiczny, Warszawa, lipiec 2009.
  4. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2010 oraz prognoz koniunktury na II kw. 2010, NBP Instytut Ekonomiczny, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i R ynków, Warszawa, kwiecień 2010.
  5. Iwin-Garzyńska J., Symptomy kryzysu a struktura finansowania przedsiębiorstw polskich, w: Finanse przedsiębiorstw, red. A. Kopiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 98, Wrocław 2010.
  6. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa, wrzesień 2009.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, pod kier. A. Wilmańskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
  8. Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów dłużnych w Polsce, red. A. Grąt, P. Sobolewski, NBP, Warszawa 2005.
  9. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, GUS , Warszawa 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 (www.stat.gov.pl).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu