BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzcińska Karolina
Title
Wielokryteriany sposób wyboru preferencji uczniów
Method of Selection Multicriterial Preferences of Students
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 55, s. 707-716, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Edukacja, Analityczny proces hierarchiczny, Preferencje konsumenta
Education, Analytic Hierarchy Process (AHP), Consumer preferences
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zaproponowano rozwiązanie, które powinno pomóc szkołom średnim ukierunkować działania pod potrzeby określonego ucznia, czyli klienta. Każdy uczeń korzystający z edukacji jest traktowany jako klient. Szkoła w tym kontekście jest usługodawcą, który musi spełnić określone oczekiwania klienta. Należy zatem zadać pytanie, jakie są oczekiwania ucznia - klienta co do dalszego procesu jego kształcenia? Dzięki zastosowaniu metody AHP można określić preferencje uczniów w stosunku co do wyboru określonej szkoły i zoptymalizować preferencje uczniów. (abstrakt oryginalny)

In the article there was suggested a solution which might allow secondary schools to match their work to student's requirements and needs. In this case a particular student is perceived as a client of an institution. Furthermore, the school appears in a role of some sort of service provider and its role is to accommodate customer's expectations. That is why it is worth asking a question: 'What are the expectations of so called student-clients in context of their further education?' Thanks to AHP method we are able to estimate and optimize students' preferences in relation to the process of choosing particular schools. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Elsner D., Kreowanie wizerunku szkoły - czas zacząć, "Nowa Szkoła. Miesięcznik społeczno- pedagogiczny" 1998, nr 9.
  2. Gawrecki L., Techniki pracy menedżera oświaty, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997.
  3. Krzyżak M., Działania promocyjne szkół i uczelni, "Marketing i Rynek" 2000, nr 12.
  4. Mazur K.P., Marketing usług edukacyjnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001.
  5. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. Pindakiewicz J. (red.), Podstawy marketingu, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997, s. 206.
  7. Przydatek E., Przydatek J., Promocja, WSiP, Warszawa 1999, s. 112.
  8. Rydel M. (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 57.
  9. Rydel M., Podręczny leksykon promocji. Public relations, reklama, akwizycja, sales promotion (b.w.s), Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1998.
  10. Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa- Wrocław 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu