BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Selected Issues in Effective Implementation of the Integrated Risk Management System in an Organization
Wybrane problemy efektywnego wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 49, s. 153-162, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Sektor finansów publicznych, Zarządzanie ryzykiem, Przedsiębiorstwo, Finanse publiczne, Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem
Public finance sector, Risk management, Enterprises, Public finance, Enterprise Risk Management (ERM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł prezentuje koncepcję Enterprise Risk Management (ERM) i możliwość implementowania jej do praktycznego zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw. Koncepcja ERM jest coraz częściej wykorzystywana w procesie monitorowania efektywności zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej przez wiele organizacji na całym świecie. Model ERM określa sposób integracji zarządzania ryzykiem w organizacji z systemem kontroli wewnętrznej. W opracowaniu omówiono elementy struktury systemu ERM oraz określono warunki skutecznego wdrożenia takiego systemu w organizacji. Wskazano również najczęściej popełniane błędy w organizacjach, które taki system wdrożyły na przykładzie badań przeprowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of ERM and the possibilities of its practical implementation for the purpose of managing the risk related to business operations of an enterprise. A great number of organizations worldwide exploit the concept of internal control as presented in ERM in the process of monitoring the effectiveness of risk management and the internal control system. The ERM model defines the method of integrating risk management with the internal control system in an organization. The paper discusses the components of the integrated ERM system structure. It specifies the conditions for an effective implementation of such a system. It also points out the most common mistakes made in organizations which have implemented such a system, on the basis of a study conducted in public finance sector entities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bizon-Górecka J., Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2001.
  2. Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commission, USA 2004, www.coso.org.
  3. http://www.grc-resource.com/wp-content/uploads/2008/03/coso_erm_framework.jpg.
  4. Internal Control - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commission, USA 1992, www.coso.org.
  5. Szczepankiewicz E.I, Szczepankiewicz P., Analiza ryzyka w środowisku informatycznym do celów zarządzania ryzykiem operacyjnym, Część 3 - Strategie postępowania z ryzykiem operacyjnym, Monitor Rachunkowości i Finansów 2006, nr 8.
  6. Sprawozdanie - Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2006 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2007 r.
  7. Zdanowski M., Zarządzanie ryzykiem. Próba opisania procedur i określenia obszarów działalności badawczej. Zarządzanie ryzykiem Nr 1, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2000.
  8. Dr E.I.Szczepankiewicz, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu