BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rakowska Anna (Lublin University of Technology, Poland), Szubielska Joanna (MSc, Silesian University of Technology)
Title
Social and Economic Aspects of Work Safety Culture Management
Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 49, s. 119-130, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, System zarządzania BHP, Kultura pracy, Zarządzanie, Warunki pracy
Organisational culture, Health and safety management system, Work culture, Management, Working condition
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule została omówiona problematyka społecznych i ekonomicznych aspektów zarządzania kulturą bezpieczeństwem pracy. Artykuł zwraca szczególna uwagę na korzyści wynikające z długofalowego prawidłowego zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy. Omówiono również zostały koszty, jakie musi ponieść pracodawca oraz społeczeństwo w związku z nieprawidłowymi warunkami pracy. (abstrakt oryginalny)

In the article issues concerning social and economic aspects of culture and work safety management were discussed. This article draws particularly attention to benefits resulting from long-standing, proper culture and work safety management. Costs incurred by employer and society due to improper work conditions were also discussed. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 2. Ejdys J.: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010.
 3. Geller E.S.: The Psychology of safety. Radnor, Pennsylvania: Chilton Book Company 1996.
 4. Horbury C.R., Bottomley D.M., Research into health and safety in the paper industry, Health & Safety Laboratory, IR/RAS/98/2, 1997.
 5. International Atomic Energy Agency, Summary Report on the Post Review Meeting on the Chernobyl Accident., Report by International Nuclear Safety Advisory Group, Safety series N75-INSAG-1, Vienna 1986.
 6. red. Kłoskowska A.: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław 1991.
 7. Matsumoto D., Juang L. Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk 2004.
 8. Pidgeon N.: Safety culture: a key theoretical issues, Work&Stress, vol.12, no. 3, pp.202-216, 1998.
 9. Rzepecki J.: Analiza kosztów i korzyści BHP, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2002.
 10. Studenski R.: Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy 2000 nr 9.
 11. Zbiegień - Maciąg L.: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 1999.
 12. http://osha.europa.eu/pl/topics/business-aspects-of-osh/index_html
 13. http://www.portalbhp.pl/nowosci-bhp/stres-w-pracy-219600
 14. http://raportroczny.lotos.pl/zaangazowanie/ludzie/pracownicy/
 15. http://osha.europa.eu/pl/publications/factsheets/77
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu