BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Weiss Elżbieta (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), Suchodolska Anna (Uniwersytet Opolski)
Title
Organizational Conditions of Crazy Organization's Development in the Context of the Business Value
Organizacyjne uwarunkowania rozwoju crazy organization w kontekście wartości firmy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 49, s. 163-172, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przywództwo, Wartość przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny
Leadership, Enterprise value, Intellectual capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podstawą sukcesu każdej organizacji jest rzetelna praca zaangażowanych i zadowolonych pracowników, którzy będą mieć: zatrudnienie, pewność awansu, szacunek pracodawcy i udział w ważnych decyzjach. Nie ulega wątpliwości, że przyszłość zdominują te organizacje, które będą mieć najlepszy kompetentny personel, lubiący swoją pracę i potrafiący identyfikować się z klimatem pracy. Bardzo ważną kwestią jest spożytkowanie inteligencji ludzkiej (kapitału intelektualnego) jako elementu wartości przedsiębiorstwa. Inte-ligencja ta kojarzy się ze zdolnością zaangażowania posiadanej wiedzy i intuicji w rozwiązywanie problemów oraz umiejętnością przyswajania zdarzeń i zjawisk postrzeganych w otoczeniu. Na sukces zawodowy mogą liczyć te jednostki, które oprócz inteligencji wrodzonej oraz specjalistycznej wiedzy potrafią wykorzystać inteligencję emocjonalną, która jest niezbędna w bezkonfliktowych stosunkach pracy, sprzyja inicjowaniu i akceptowaniu zmian, dostrzeganiu własnych błędów i przystosowaniu się do nowych sytuacji, jakie powstają w procesie przeprowadzanych zmian. Tego typu jednostki odnoszą sukces w funkcjonowaniu crazy organization. Organizacja ta w dobie rozwoju technologicznego staje się jedną z popularniejszych koncepcji zarządzania. Tego typu organizacja nie myśli o produktach a o procesach, dzięki temu przestaje się specjalizować w określonej produkcji, a zaczyna specjalizować się w określonych procesach. W artykule zwrócono uwagę na elementy funkcjonowania crazy organization i znaczenie znajomości czynników kształtujących jej wewnętrzne otoczenie i zmiany, które w niej zachodzą. Crazy organization stanowi rozwiązanie nowe a jej podstawową zaletą jest szybkie adaptowanie się do zewnętrznych warunków funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

The article highlights the functioning elements of the crazy organization and the role of knowledge and particularly focuses on the importance of internal factors shaping its environment and changes that occur in it. Crazy organization is the new solution and its main advantage is rapid adaptation to external conditions of functioning. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Collins J. C., Porras J. I., Built to last: Successful Habits of Visionary Companies, Harper Business, New York 1993.
  2. Nonaka I., Takeuchi H.,The knowledge creating company, How Japanese companies create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, Oxford 1995.
  3. Wheatley M. J., Leadership and the New Science: Discovering Order in a Chaotic World, Berrett -Koehler Publishers; 3rd edition, San Francisco, California 2006.
  4. Wheatley M.J., Rogers M.K., The Irresistible Future of Organizing, Human Factors, July/August 1996.
  5. Yukl G., Leadership in Organization 7th edition, Prentice Hall, New Jersey 2010
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu